uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Кафедра історії держави і права України і зарубіжних країн

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого > Кафедри > Кафедра історії держави і права України і зарубіжних країн

Гончаренко Володимир Дмитрович

Завідувач кафедри
v.d.goncharenko@nlu.edu.ua
(057) 704-92-94

доктор юридичних наук, професор

Детальніше

Кафедра історії держави і права бере свій початок в 1805 році, з мометну утворення юридичного факультету Харківського університету.

За радянських часів кафедра історії держави і права як самостійна була заснована в 1926 р. З 1955 р. вона була об’єднаною кафедрою теорії та історії держави і права.  У 1964 р. у результаті реорганізації була знову відокремлена у самостійний структурний підрозділ Харківського юридичного інституту.

На кафедрі в різні часи працювали відомі вчені: доктори наук, професори – В.М. Корецький, С.Л. Фукс, А.Й. Рогожин, І.П. Сафронова, М.М. Страхов.

Керівниками кафедри в різні часи були: В.М. Корецький (1937 – 1941 рр.), С.Л. Фукс (1944 – 1971 рр.), А.Й. Рогожин (1971 – 1992 рр.). З 1992 р. завідує кафедрою доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук В.Д. Гончаренко.

Кафедра здійснює викладання таких навчальних дисциплін, як «Історія держави і права України, «Історія держави і права зарубіжних країн», «Країнознавство», «Історія і культура України».

Набуття Україною незалежності у 1991 році дозволило викладачам кафедри активізувати видавничу діяльність. Зо останні роки була підготовлена значна кількість підручників та навчальних посібників, зокрема, навчальний посібник: М.М. Страхов “Основні закономірності становлення буржуазної держави і права у провідних країнах Європи і Північної Америки” (1991); навчальний посібник: М.М. Страхов “Історія держави і права Стародавнього світу” (1994); двотомний підручник “Історія держави і права України” за ред. А.Й. Рогожина (1-й том – 1993 р., 2-й том – 1996 р.); двотомний підручник “Історія держави і права України” за ред. А.Й. Рогожина (1996); двотомна “Хрестоматія з історії держави і права України” за ред. В.Д. Гончаренка (1997); двотомна “Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн” за ред. В.Д. Гончаренка (1998); підручник: М.М. Страхов “Історія держави і права зарубіжних країн” (1999); двотомний академічний курс “Історія держави і права України” за ред. В.Я. Тація та А.Й. Рогожина (2000); двотомна “Хрестоматія з історії держави і права України” за ред. В.Д. Гончаренка (2000); “Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн” за ред. В.Д. Гончаренка (2002); двотомний підручник “Історія держави і права України” за ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина, В.Д. Гончаренка (2003); “Хрестоматія з історії держави і права України” за ред. В.Д. Гончаренка (2003); підручник: М.М. Страхов “Історія держави і права зарубіжних країн” (2003); підручник: Л.М. Маймескулова, Д.А. Тихоненкова, В.В. Россіхіна, С.І. Власенка «Історія держави і права зарубіжних країн» (2011). Кафедра видала у 2013 р. підручник з навчальної дисципліни “Історія держави і права України” за редакцією професора В.Д. Гончаренка. У 2019 році, до 215-річчя Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, викладачі кафедри видали підручник: « Історія держави і права України» за редакцією професора Гончаренка В.Д. (видання друге, перероблене і доповнене).

Лаборантка кафедри –  Водка Катерина Володимирівна

 

Кафедра історії держави і права України і зарубіжних країн

м. Харків, вулиця Пушкінська 77, 2-й поверх, 35 каб.

history_new@nlu.edu.ua

(057) 704-92-94 

Інформація кафедри

Наукова діяльність

Навчальні дисципліни

Члени кафедри

Інформація про наукові гуртки