uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Рубан Олена Олександрівна

Асистентка, кандидатка юридичних наукКафедра цивільного права №2

Теми кандидатської і докторської дисертацій

Відшкодування шкоди, завданої здоров’ю або життю фізичної особи на виробництві, за цивільним законодавством України

Напрями/ теми основних наукових досліджень та інтересів

Цивільне право, відшкодування шкоди фізичним особам, правовий механізм компенсації майнових та немайнових втрат, електронна комерція тощо