uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
m.g.haustova@nlu.edu.ua

Хаустова Марина Геннадіївна

Доцентка, кандидатка юридичних наук, доцентка Кафедра теорії і філософії права

Теми кандидатської і докторської дисертацій

Національна правова система за умов розбудови  правової демократичної державності в Україні

тема докторской диссертации:  “Модернізація правової системи України: теоретичні аспекти”

Публікації

Монографії

Національна правова система за умов розбудови  правової   демократичної державності в Україні: Монографія.-Х.:Право, 2008.- 160с.

Sсopus і Web of Science та зарубіжні видання

Голова державного інституту в зміщаних та гібрідних політичних системах /EL REPRESENTANTE DEL INSTITUTO DE ESTADO ENLOS SISTEMAS POLÍTICOS HÍBRIDOS Y MEZCLADOS //Журнал – ORBIS Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas / Scientific e-journal of Human Sciences / PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-1594 / By Fundación Unamuno / №41, 2018. С.130-139WEB OF SCIENCE (FREE ACCESS) https://publons.com/publon/20027098/

State and legal doctrines of Russia in the XIX – early XX centuries in their national-cultural dimension: problems of actualization, methodology and systematization // REVISTA SAN GREGORIO // http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/1585/7-EVGENY  44. 2021.C45-51

Фахові видання

 1. Ідеологічний складник правової системи в умовах її модернізації / Порівняльне аналітичне право №6, 2019- С.56-60  http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/1-1.pdf
 2. Міжнародні стандарти прав людини/Порівняльне аналітичне право №6, 2019- С.56-60  http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/PAP_6_2019-sai-t.pdf
 3. Судовий прецедент і судова практика / Порівняльне аналітичне право №6, 2019 – С.60-65 http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/PAP_6_2019-sai-t.pdf
 4. Верховенство права як провідний принцип модернізації правової системи України/ Порівняльне-аналітичне право  №1, 2019 –С. 60-63  http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/1.pdf
 5. Вплив глобалізації на правову систему України / Порівняльне-аналітичне право  №1, 2019 –С. 66-70 http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/1.pdf
 6. Розвиток права в умовах глобалізаційних процесів: основні напрямки та тенденції [Електронний ресурс] / М. Г. Хаустова // Юридичний науковий електронний журнал : електрон. наук. фах. вид. – 2018. – № 5. – С. 14–18. – Режим доступа : http://lsej.org.ua/5_2018/4.pdf     http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16033
 7. Право на безоплатну правову допомогу як елемент принципу доступності правосуддя в умовах глобалізаційних процесів // Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фах. вид. – 2018. – № 2. – С. 45–48. – Режим доступа: http://pap.in.ua/2_2018/11.pdfhttp://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16031
 8. Верховенство права – як основоположний принцип правової системи України в умовах модернізації / М. Г. Хаустова // Права людини і демократія : зб. наук. ст. за матеріалами наук. конф., м. Харків, 15 трав. 2018 р. – Харків, 2018. – С. 40–45. http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14953
 9. Теоретичні та практичні основи трансформації правової системи України в умовах глобалізації / М. Г. Хаустова // Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фах. вид. – 2017. – №1. – С. 29–33. http://pap.in.ua/1_2017/9.pdf       http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13018
 10. Імплементація європейських правових стандартів у правову систему України / М. Г. Хаустова // Юридичний науковий електронний журнал : електрон. наук. фах. вид. – Електрон. текст. дані. – №6. – 2016. – С. 34–36. – Режим доступу: http://lsej.org.ua/6_2016/8.pdf.http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11940
 11. Механизм модернизации правовой системы: теоретический аспект / М. Г. Хаустова // Legea și viața = Закон и Жизнь. – 2016. – №12/3. – С. 98–101. http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11931
 12. Хаустова М. Г. Правова трансформація: теоретичний аспект / М. Г. Хаустова // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами ІІ Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 21 листоп. 2016 р. : у 2 ч. – Харків, 2016. – Ч. 1. – С. 75–87. http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11887
 13. Правовая карта мира: виды правовых систем / М. Г. Хаустова // Юридичний науковий електронний журнал : електрон. наук. фах. вид. –2017. – №3. – С. 24–29. – Режим доступу: http:// lsej.org.ua/3_2017/7.pdf  http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13019
 14. Імплементація європейських правових стандартів у правову систему України / М. Г. Хаустова // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами І Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 27 листоп. 2015 р. : у 2 ч. – Харків, 2015. – Ч. 1. – С. 166–172. http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9810

Напрями/ теми основних наукових досліджень та інтересів

Правова система, класифікація правових систем сучасності, глобалізація та її вплив на правову політику держави , правова політика України,  вплив глобалізації на структурні елементи  правової системи, міжнародні стандарти прав людини, верховенство права як провідний елемент правової системи, модернізація правової системи  України

Міжнародні, державні нагороди, почесні звання, премії

Подяка Харківської обласної організації Союзу юристів України