uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
k.o.buryakovska@nlu.edu.ua

Буряковська Катерина Олександрівна

Асистентка, докторка філософії у сфері праваКафедра теорії і філософії права

Теми кандидатської і докторської дисертацій

Розумність у правовому регулюванні: вимоги до нормотворчості та правозастосування

Публікації

Фахові видання

Принцип розумності у системі принципів права.

http://dspace.nlu.edu.ua/simplesearch?location=%2F&query=мандрікова&rpp=10&sort_by=score&order=desc

Верховенство права та його вимоги http://phtl.nlu.edu.ua/article/view/204853/204998

Внутрішнє переміщення і права людини https://rm.coe.int/national-court-practice-on-idps/168094fd77; https://rm.coe.int/pub-alter-gender-legal-instruments/16809f2b01

Бізнес і права людини https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/08/LLL-1-Бізнес-і-права-людини.pdf

Напрями/ теми основних наукових досліджень та інтересів

Права людини, принципи права, право збройних конфліктів, права людини внутрішньо переміщених осіб та біженців, зобов’язання бізнесу у сфері прав людини