uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Кафедра права Європейського Союзу

Яковюк Іван Васильович

Завідувач кафедри
i.v.yakovyuk@nlu.edu.ua
(057) 704-90-39
Детальніше

Кафедра права Європейського Союзу створена  в 2018 р. в результаті поділу кафедри міжнародного права на підставі рішення Вченої ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол №1 від 31.08.2018 р.), введеного в дію наказом ректора № 204 від 31.08.2018 р. Завідувачем кафедри за конкурсом обрано доктора юридичних наук, професора І.В. Яковюка.

Створенню кафедри права Європейського Союзу передувало виокремлення в рамках освітніх програм профілю «Право Європейського Союзу» і в рамках наукових досліджень – напряму «Право Європейського Союзу».

Важливою передумовою в процесі підготовки до створення кафедри права Європейського Союзу стало ухвалення рішення Вченої Ради Університету про створення «Правової школи досліджень європейських і євроатлантичних інтеграційних процесів» (протокол № 1 від 11.09.2015 р.) під науковим керівництвом д.ю.н., професора І.В. Яковюка. Оформленню школи передували наукові пошуки провідних співробітників кафедри міжнародного права Яковюка І. В., Трагнюк О. Я., Комарової Т. В., Анакіної Т. М., які були зосереджені на розробці широкого кола питань, пов’язаних із проблемами права ЄС, теорії та історії європейської інтеграції, особливостей реалізації суверенітету держав в  умовах їх членства у складі Європейського Союзу. Результати цих  наукових пошуків втілилися в 2 одноособових монографіях та 8 колективних монографіях і отримали визнання у наукової громадськості: у 2012 р. Яковюк І. В., Трагнюк О. Я., Комарова Т. В., Анакіна Т.М. стали стипендіатами премії імені Ярослава Мудрого в номінації «За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства».  Проблематика досліджень наукової школи має міждисциплінарний характер і охоплює спеціальності 12.00.11, 12.00.01, 12.00.02, 12.00.03, 12.00.04.

Кафедра права Європейського Союзу має потужний науково-педагогічний потенціал – на кафедрі працюють 4 доктори юридичних наук, 3 професора, 8 кандидатів юридичних наук. В рамках освітньо-наукової програми «Міжнародне право» навчаються понад 20 аспірантів.

 

61023, м.Харків, вул. Динамівська, 4

завідувач кафедри – каб. 806, кафедра – каб. 807

тел. (057) 704-90-49

kafedraeulaw@nlu.edu.ua

Інформація кафедри

Навчальні дисципліни

Члени кафедри

Інформація про гуртки