uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Накази про зарахування


Інститут прокуратури та кримінальної юстиції
Господарсько-правовий факультет
Спеціальність 051 «Економіка»
Бакалавріат

Денна форма
На 1-й курс

Заочна форма
На 1-й курс

Бюджет

Контракт

Магістратура

Денна форма
Заочна форма

Бюджет
Контракт

Слідчо-криміналістичний інститут

Магістратура

Денна форма

Міжнародно-правовий факультет
Спеціальність 081 «Право»

Бакалавріат

Денна форма
На 2-й курс контракт

Вступ на основі здобутого ступеня вищої освіти

Вступ на основі навчання за іншою спеціальністю

Вступ на основі ОКР "Молодший спеціаліст" за неспорідненою спеціальністю

Заочна форма
На 2-й курс контракт

Вступ на основі здобутого ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю

Вступ на основі навчання за іншою спеціальністю

Вступ на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Магістратура

Денна форма
Заочна форма

Спеціальність 293 «Міжнародне право»
Бакалавріат

Денна форма
На 1-й курс

На 2-й курс контракт

На 3-й курс контракт

Заочна форма

Магістратура

Денна форма
Заочна форма

Фінансово-правовий факультет

Спеціальність 051 «Економіка»

Бакалавріат
На 2-й курс контракт

Вступ на основі здобутого ступеня вищої освіти

Вступ на основі навчання за іншою спеціальністю

Вступ на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

На 3-й курс контракт

Заочна форма

Факультет адвокатури

Магістратура

Денна форма

Полтавський юридичний інститут
Відділ аспірантури і докторантури