uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
b.s.mohonchuk@nlu.edu.ua
+380933035505

Мохончук Богдан Сергійович

Асистент, кандидат юридичних наук, голова Студентського наукового товаристваКафедра конституційного права України

Теми кандидатської і докторської дисертацій

Виборча система України як конституційно-правовий інститут

Публікації

Наукові дослідження

  1. Мохончук Б.С. Виборча система України як конституційно-правовий інститут: дис. канд. юрид. наук : 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» / наук. кер. роботи Ю.Г. Барабаш ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2017. 201 с. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Moxonchuk/d_Moxonchuk.pdf
  2. Mokhonchuk B., Romaniuk P. Towards a Legal Framework That Protects Freedom of Expression in Electoral Processes. Baltic Journal of European Studies. 2019. Vol. 9, No. 3 (28). P. 43-62. URL: https://content.sciendo.com/view/journals/bjes/9/3/article-p43.xml
  3. Огляд судової практики з розгляду спорів щодо виборів та виборчих правопорушень в Україні: за результатами президентських та парламентських виборів 2019 року. / за ред. М. Цуркана. Київ: “AK-Group”, 2020. 147 URL: https://is.gd/Pssqz9
  4. Позачергові вибори народних депутатів України 2019: посібник для суддів / за ред. М. Цуркана. Київ, 2019. 252 URL: https://is.gd/7DuO2T
  5. «Вибори Президента України 2019: посібник для суддів / за ред. Ю. Барабаша. Київ: «АK-Group», 2019. 212с. URL: https://is.gd/PjVBYP
  6. Мохончук Б.С., Панаід Я.І. До питання регулювання фінансування виборчих кампаній в Україні. Порівняльно-аналітичне право. Ужгород, 2018. № С. 54-58. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15204
  7. Мохончук Б.С. Окремі питання правового статусу політичних партій в Україні. Світ науки та освіти. 2018. № 1. С. 15-18. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15203
  8. Мохончук Б. С. Вплив норм «м’якого права» на формування демократичної виборчої системи. Форум права: реценз. електрон. наук. фах вид. 2017. № С. 127-135. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14419
  9. Мохончук Б. С. Конституційний контроль за процесом виборчої інженерії: порівняльно-правовий аспект. Право і суспільство. 2017. № С. 26-32. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14420
  10. Мохончук Б. С. Щодо питання про класифікацію існуючих моделей імпічменту (теоретичний аспект). Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2011. № 4. С. 500-504. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11757

Напрями/ теми основних наукових досліджень та інтересів

Виборче право та процес, врегулювання виборчих спорів, відповідальність за виборчі правопорушення, виборчі системи та колективне прийняття рішень, демократія, конституційно-правова відповідальність, належне врядування