uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
n.i.satohina@nlu.edu.ua

Сатохіна Наталія Іванівна

Доцентка, кандидатка юридичних наук, доценткаКафедра теорії і філософії права

Теми кандидатської і докторської дисертацій

Розуміння у здійсненні права: герменевтичний підхід

Публікації

Монографії

 1. Философия права и ответственность государства: коллект. моногр. / под. ред. С.И. Дудника, И.Д. Осипова. Санкт-Петербург: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2012. (Правовая традиция как нормативная система: герменевтический подход. С. 335–344.)
 2. Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем / за ред. О.Г. Данильяна. 2-ге вид. Харків: Право, 2017. (Герменевтичний вимір правової реальності. С. 288–306; Філософсько-правові смисли прощення і примирення. С. 354–366.)
 3. Базове дослідження із застосування правосуддя перехідного періоду в Україні / за заг. ред. А.П. Бущенка, М.М. Гнатовського. Київ: РУМЕС, 2017. (Філософський вимір правосуддя перехідного періоду. С. 18–26; Досвід комісій правди і примирення. С. 88–101.)
 4. Суспільство, людина, право: досвід філософсько-правового осмислення / за ред. О.Г. Данильяна. Харків: Право, 2018. (Взаємне визнання у праві. С. 296–308.)
 5. Аргументация в праве и морали: коллект. моногр. / под ред. Е.Н. Лисанюк. Санкт-Петербург: Алеф-Пресс, 2018. (Идея риторического знания в герменевтической философии права. С. 396–411.)

Sсopus і Web of Science та зарубіжні видання

Фахові видання

 1. Герменевтичні смисли правової реальності. Право України. 2014. № 1. С. 136–147.
 2. Герменевтична філософія права: методологічний та онтологічний виміри. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. Харків, 2015. № 3. С. 101–111.
 3. Право і прощення. Філософія права і загальна теорія права. 2015. № 1-2. С. 248–254.
 4. Обґрунтування прав людини: реконструкція проблеми. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. Харків, 2016. № 1. С. 119–127.
 5. Юриспруденція як фронетичний досвід: постановка проблеми. Проблеми законності. Харків, 2016. № 133. С. 241–248.
 6. Взаємне визнання у праві. Досвід неможливого. Філософія права і загальна теорія права. 2016. № 1-2. С. 170–181.
 7. Law as a way of Mastering the Past: Truth, Justice, Reconciliation. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. Харків, 2018. № 1. С. 136–143.
 8. Postmetaphysical Thinking in Law: An Example of a Hermeneutical Philosophy. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2019. Vol. 26. № 4. P. 151–164.
 9. Вступ до герменевтичної теорії природного права. Право України. 2021. № 1. С. 102–114.

Напрями/ теми основних наукових досліджень та інтересів

Філософія права

Міжнародні, державні нагороди, почесні звання, премії

Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (2018)