uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Размєтаєва Юлія Сергіївна

Доцентка, кандидатка юридичних наук, доценткаКафедра теорії і філософії права

Теми кандидатської і докторської дисертацій

Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства

Публікації

Sсopus і Web of Science та зарубіжні видання

Razmetaeva, Y. The right to Be forgotten in the European perspective. TalTech Journal of European Studies (Baltic journal of european studies), 2020. Vol. 10, no. 1 (30). pp. 58–76. doi: 10.1515/bjes-2020-0004. https://content.sciendo.com/view/journals/bjes/10/1/article-p58.xml   

Razmetaeva Yu. Business obligations on human rights in the information society. Global Imperatives for Business and Law Development: II International Scientific and Practical Conference (Kyiv, October, 10–11, 2019). Kyiv: KNUTE. pp. 405–411. DOI: http://doi.org/10.31617/k.knute.2019-10-10.47

Razmetaeva, Yulia. “Human rights concept and guidelines for GIScience” (in LESSON 2019: Legal Ethical factorS crowdSourced geOgraphic iNformation 1st International Workshop on Legal and Ethical Issues in Crowdsourced Geographic Information, 8th – 9th October 2019, University of Zurich, Switzerland). Available at: https://www.cs.nuim.ie/~pmooney/lesson2019/razmetaeva.pdf

Razmetaeva, Yulia. Hybrid war, information technologies and the legal vacuum in the digital world. 5th International Conference of PhD Students and Young Researchers “How deep is your law? Brexit. Technologies. Modern conflicts”. Conference papers, 27–28 April 2017. Vilnius, Lithuania: Vilnius University Faculty of Law, 2017. P. 354–365. http://lawphd.net/wp-content/uploads/2014/09/International-Conference-of-PhD-students-and-young-researchers-2017.pdf#page=355

Razmetaeva, Y. The right to resist and the right of rebellion. Jurisprudencija. 2014. 21 (3). P. 758–784. https://doi.org/10.13165/JUR-14-21-3-06  

Razmetaeva, Y., Ponomarova, H., & Bylya-Sabadash, I. (2021). Jurisdictional Issues in the Digital Age. Ius Humani. Law Journal, 10(1), 167-183. https://doi.org/https://doi.org/10.31207/ih.v10i1.240. URL: http://www.iushumani.org/index.php/iushumani/article/view/240/320

Razmetaeva, Y., Razmetaev, S. (2021). Justice in the Digital Age: Technological Solutions, Hidden Threats and Enticing Opportunities. Access to Justice in Eastern Europe 2(10), 104–117. DOI: 10.33327/AJEE-18-4.2-a000061

Razmetaeva, Yulia S., Sydorenko, Olga O. (2021). Abortion, human rights and medical advances in digital age. Wiad Lek. 2021; 74(1): 132-136. DOI: 202110.36740/WLek202101126.

Razmetaeva, Y. (2020). The right to Be forgotten in the European perspective. TalTech Journal of European Studies (Baltic journal of european studies), Vol. 10, no. 1 (30). pp. 58–76. doi: 10.1515/bjes-2020-0004. https://content.sciendo.com/view/journals/bjes/10/1/article-p58.xml  

Razmetaeva, Y., Sydorenko, O. (2020). Euthanasia in the digital age: medical and legal issues and challenges. Georgian medical news, Vol. 1 (298): 175–180. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32141874/ PMID: 32141874

Razmetaeva Yu. (2019). Business obligations on human rights in the information society. Global Imperatives for Business and Law Development: II International Scientific and Practical Conference (Kyiv, October, 10–11, 2019). Kyiv: KNUTE. pp. 405–411. DOI: http://doi.org/10.31617/k.knute.2019-10-10.47

Razmetaeva, Yulia. “Human rights concept and guidelines for GIScience” (in LESSON 2019: Legal Ethical factorS crowdSourced geOgraphic iNformation 1st International Workshop on Legal and Ethical Issues in Crowdsourced Geographic Information, 8th – 9th October 2019, University of Zurich, Switzerland). URL: https://www.cs.nuim.ie/~pmooney/lesson2019/razmetaeva.pdf

Razmetaeva, Yulia. (2017) Hybrid war, information technologies and the legal vacuum in the digital world. 5th International Conference of PhD Students and Young Researchers “How deep is your law? Brexit. Technologies. Modern conflicts”. Conference papers, 27–28 April 2017. Vilnius, Lithuania: Vilnius University Faculty of Law, pp. 354–365. http://lawphd.net/wp-content/uploads/2014/09/International-Conference-of-PhD-students-and-young-researchers-2017.pdf#page=355

Razmetaeva, Y. (2014). The right to resist and the right of rebellion. Jurisprudencija, 21 (3), 758–784. https://doi.org/10.13165/JUR-14-21-3-06 

 

Фахові видання

 Размєтаєва Ю. Демократія, права людини та Інтернет. Право і суспільство. № 1, 2020. С. 104–110. https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.1-1.16  

Размєтаєва Ю. Електронне урядування як складник демократії в інформаційному суспільстві. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. Том 31 (70) № 1, 2020. С. 37–41. https://doi.org/10.32838/2707-0581/2020.1/07  

Размєтаєва Ю. Теоретичні аспекти зобов’язань бізнесу у сфері приватності: виклики цифрової епохи. Підприємництво, господарство і право. № 6. 2019. С. 235–239. https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.43  

Размєтаєва Ю. Право у технологічному світі: ключові точки змін. Філософія права і загальна теорія права. 2019, № 1. С. 130–145. DOI: 10.21564/2227-7153.2019.1.186460. URL: http://phtl.nlu.edu.ua/article/view/186460  

Размєтаєва Ю. С. Доктрина та практика захисту прав людини : навчальний посібник. Київ: ФОП Голембовська О.О., 2018. 364 с.

Размєтаєва Ю. Толерантність і «hate speech» в інформаційну епоху. Філософія права і загальна теорія права. 2016. № 1–2. С. 91–105.

Размєтаєва Ю. С. Приватність в інформаційному суспільстві: проблеми правового розуміння та регулювання. Науковий вісник УЖНУ. Сер. Право. Вип 37. Т. 1. 2016. С. 43–46. http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.37/part_1/11.pdf  

Размєтаєва Ю. Раціональне та емоційне у правовому регулюванні. Філософія права і загальна теорія права. 2015. № 1-2. С. 157–168.

Размєтаєва Ю. С. Кібервійна: загальнотеоретичні аспекти. Вісник Академії митної служби України. Серія «Право». Науковий збірник. № 1 (14). Дніпропетровськ, 2015. С. 12–22.

Размєтаєва Ю. С. Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства: монографія. 2013, Харків : «Финарт». 196 с.

Размєтаєва Ю. С. Правова активність як чинник формування громадянського суспільства. Електронне наукове фахове видання «Теорія і практика правознавства». 2011. Вип 1. URL: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/62234/57831

Размєтаєва Ю. С. Цифрові права людини та проблеми екстратериторіальності в їх захисті. Право та державне управління. Збірник наукових праць. 2020. № 4. С. 18–23 DOI: https://doi.org/10.32840/pdu.2020.4.2.

Размєтаєва Ю. С. Розумні очікування у сфері приватності у цифрову епоху. Правові новели. Науковий юридичний журнал. 2020. № 12. С. 12–18 DOI: https://doi.org/10.32847/ln.2020.12.02. URL:

Размєтаєва Ю. Демократія, права людини та Інтернет. Право і суспільство. № 1, 2020. С. 104–110. https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.1-1.16 

Размєтаєва Ю. Електронне урядування як складник демократії в інформаційному суспільстві. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. Том 31 (70) № 1, 2020. С. 37–41. https://doi.org/10.32838/2707-0581/2020.1/07 

Размєтаєва Ю. Теоретичні аспекти зобов’язань бізнесу у сфері приватності: виклики цифрової епохи. Підприємництво, господарство і право. № 6. 2019. С. 235–239. https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.43 

Размєтаєва Ю. Право у технологічному світі: ключові точки змін. Філософія права і загальна теорія права. 2019, № 1. С. 130–145. DOI: 10.21564/2227-7153.2019.1.186460. URL: http://phtl.nlu.edu.ua/article/view/186460 

Размєтаєва Ю. Толерантність і «hate speech» в інформаційну епоху. Філософія права і загальна теорія права. 2016. № 1–2. С. 91–105.

Размєтаєва Ю. С. Приватність в інформаційному суспільстві: проблеми правового розуміння та регулювання. Науковий вісник УЖНУ. Сер. Право. Вип 37. Т. 1. 2016. С. 43–46. http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.37/part_1/11.pdf 

Размєтаєва Ю. Раціональне та емоційне у правовому регулюванні. Філософія права і загальна теорія права. 2015. № 1-2. С. 157–168.

Размєтаєва Ю. С. Кібервійна: загальнотеоретичні аспекти. Вісник Академії митної служби України. Серія «Право». Науковий збірник. № 1 (14). Дніпропетровськ, 2015. С. 12–22.

Размєтаєва Ю. С. Правова активність як чинник формування громадянського суспільства. Електронне наукове фахове видання «Теорія і практика правознавства». 2011. Вип 1. URL: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/62234/57831

 

Монографії

Размєтаєва Ю. С. Доктрина та практика захисту прав людини : навчальний посібник. Київ: ФОП Голембовська О.О., 2018. 364 с.

Размєтаєва Ю. С. Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства: монографія. 2013, Харків : «Финарт». 196 с.

Напрями/ теми основних наукових досліджень та інтересів

Права людини, теорія права, право у цифрову епоху, цифрові права, цифрові технології, приватність, бізнес і права людини у цифрову епоху, гендерні стереотипи, правова активність, громадянське суспільство, демократія