uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
l.s.shevchenko@nlu.edu.ua
(057) 704-92-58

Шевченко Людмила Степанівна

Завідувачка кафедри, докторка економічних наук, професоркаКафедра економічної теорії

Теми кандидатської і докторської дисертацій

 

Економічна самодіяльність соціалістичних виробників: сучасні тенденції і суперечності розвитку

Публікації

Монографії

Індивідуальні:

 1. Шевченко Л. С. Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз: моногр. Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н. М., 2007. 336 с.
 2. Шевченко Л. С. Соціальні ризики та соціальна безпека праці: моногр. Харків: Право, 2009. 280 с.
 3. Шевченко Л. С. Університетська освіта: економічні пріоритети та управління розвитком: монографія. Харків: Право, 2016. 188 с. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12374

Колективні:

 1. Економічна безпека держави: сутність та напрями формування: моногр. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. Харків: Право, 2009. 312 с. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12371
 2. Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз: моногр. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. Харків: Право, 2010. 448 с. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12372
 3. Конкурентная диагностика фирмы: концепция, содержание, методы: моногр. / Л. С. Шевченко, В. И. Торкатюк, Н. А. Кизим, А. Л. Шутенко. Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2008. 240 с.
 4. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: моногр. / А. М. Колот, О. А. Грішнова, Л. С. Шевченко та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. Київ: КНЕУ, 2012. 501 с.
 5. Соціальна держава: досвід політико-економічного аналізу: моногр. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. Харків: НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2012. 275 с. Депоновано в ДНТБ України: ДР № 12-Ук2012 від 23.04.2012 р.
 6. Безпека людського розвитку в правовій, соціальній державі: моногр. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін.; за заг. ред. Л. С. Шевченко. Харків: НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2013. 850 с. Депоновано в ДНТБ України, № 43 Ук-2013 від 24.09.2013 р.
 7. Нематеріальна економіка: управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу: моногр. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін.; за ред. Л. С. Шевченко.  Харків: Право, 2014. 404 с. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12375
 8. Юридична фірма: пошук моделі ефективного менеджменту: наук.-практ. вид. / Л. С. Шевченко, С. М. Макуха, О. С. Марченко та ін. Харків: Право, 2014. 204 с.
 9. Шевченко Л. С. Університетська освіта в інноваційному суспільстві: економічні пріоритети розвитку. Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної політики України:  моногр. / Д. В. Задихайло, Г. П. Клімова, Л. С. Шевченко та ін.; за ред. Д. В. Задихайла. Харків: Право, 2014. С. 164-215.
 10. Шевченко Л. С. Економічний механізм становлення інноваційного суспільства в Україні;  Економічні пріоритети інноваційного розвитку вищої школи України. Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в Україні: моногр. / кол. авт.: Г. П. Клімова, С. М. Іванов, Л. С. Шевченко та ін.; за  ред. Ю. Є. Атаманової, Г. П. Клімової. Харків: Право, 2015. С. 103-160, 327-355. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11153
 11. Шевченко Л. С. Higher education: national interests and state responsibility. Sustainable Development: Social and Economic Changes. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. Рp. 336-343.
 12. Шевченко Л. С. Інноваційна модель соціально-економічного розвитку: трансформації університетської освіти. Social and economic changes of contemporary society. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. Рp. 240-247. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14533
 13. Шевченко Л. С. Інтернаціоналізація юридичного бізнесу: вибір ефективної стратегії. Strategic estimations and vectors of Ukraines social and economic development in the conditions of European integration and the world partnership: monograph / edited by V. Yathenko. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom., 2017. Рp. 287-296.
 14. Правова економіка: науково-теоретичні проблеми формування, розвитку та інституційної побудови: моногр. / за ред. Л. С. Шевченко. Харків, 2017. 271 с. Депоновано в ДНТБ України, № 65н – РІД/Ук-2017 від 17.10.2017 р.
 15. Шевченко Л. С. Law & Management: новий напрям наукових досліджень та управлінської практики. Development trends in legal science and practice: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine / edited by authors. Riga: SIA “Izdevnieciba “Baltija Publishing”. 2018. С. 218-239. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15812
 16. Шевченко Л. С. Стратегічний консалтинг в економічній сфері. Modern management: economy and administration. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2018. Pp. 102-108. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15813
 17. Шевченко Л. С. Стратегічний інноваційний консалтинг: сучасні тенденції і технології. Modern Technologies in Economy and Management. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. С. 448-459. 
 18. Шевченко Л. С. Цифрова трансформація бізнесу: зміна стратегій і моделей розвитку. Правове забезпечення віртуалізації інфраструктури національної економіки України: моногр. / О. В. Шаповалова, Л. С. Шевченко, А. В. Стріжкова та ін.; за ред. С. В. Глібка, А. В. Стріжкової.  Харків: НДІ прав. забезп. інновац. розвитку НАПрН України, 2019. 184 с.  Розділ 1.3. С. 48-70.

Scopus і Web of Science та зарубіжні видання

 1. Бодня Е.И., Марченко О.С., Шевченко Л.С., Бодня И.П., Кадельник Л.А. Итеративный подход к ценообразованию на лабораторные услуги при предоставлении медицинской помощи. Georgian medical news. 2018. № 11 (284). С. 131-135. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16241
 2. Бодня Е.И., Марченко О.С., Шевченко Л.С., Велиева Т.А., Бодня И.П., Навет Т.И. Сравнительный анализ себестоимости лечения эхинококкоза терапевти­ческим и хирургическим методами (методология «STEP-DOWN»). Georgian medical news. 2019. № 5 (290). Рр. 108-115.
 3. Бодня Е. И., Марченко О. С., Шевченко Л. С., Скорик Л. И., Бодня И. П. Многофакторная модель финансирования профилактики и лечения дирофиляриоза (основные принципы и показатели эффективности). Georgian medical news. 2019. № 10 (295). С. 164-171. 
 4. Шевченко Л. С. Нова модель економічної діяльності чи приватизація університетів? Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. № 3. С. 516-522. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i26.143869   URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15815
 5. Shevchenko L.S. Endowment funds and social justice in educational field.
  Actual Problems of Economics. 2015. № 7. С. 325-331. URL: https://eco-science.net/downloads/
 6. Shevchenko L.S. Mergers and Acquisitions in Higher Education.
  Actual Problems of Economics. 2016. № 11. С. 60-67. URL: https://eco-science.net/downloads/

Фахові видання

 1. Шевченко Л. С. Фінансова автономія університету: світовий досвід для України. Право та інновації. 2015. № 1. С. 19-26.
 2. Шевченко Л. С. Сучасний університет: маркетингова філософія діяльності. Економічна теорія та право. 2015. № 1 (20). С.  9-21. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16483
 3. Шевченко Л. С. Інноваційні моделі соціально-економічного розвитку: Україна на тлі світових процесів. Економічна теорія та право. 2015. № 2 (21). С. 9-20. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16484
 4. Shevchenko L. S.  Accessibility in higher education in the context of implementation of the Law of Ukraine “On Higher Education”. Економічна теорія та право. 2015. № 4 (23). С. 88-97. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16486
 5. Шевченко Л. С. Ендавмент-фонди в інвестиційній стратегії зарубіжних університетів. Україна: аспекти праці. 2015. № 1. С. 8-16. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7744
 6. Шевченко Л. С. Конкурентна діагностика юридичної фірми: світовий досвід та його запровадження в Україні. Економічна теорія та право. 2016. № 1 (24). С. 76-86. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16487
 7. Шевченко Л. С. Юридичний маркетинг: від теорії до практики. Економічна теорія та право. 2016. № 2 (25). С.  67-79. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16488
 8. Шевченко Л.С. Конкурентне управління юридичною фірмою. Економічна теорія та право. 2016. № 3 (26). С.  113-123. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16489
 9. Шевченко Л. С. Злиття і поглинання в юридичному бізнесі: економічний аспект проблеми. Економічна теорія та право. 2017. № 1 (28). С. 88-97. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16491
 10. Шевченко Л. С. Міжнародні стратегічні альянси в юридичному бізнесі. Економічна теорія та право. 2017. № 2 (29). С. 36-49. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16492
 11. Шевченко Л. С. Innovative transformations of the legal business and legal education. Економічна теорія та право. 2017. № 3 (30). С. 64-73. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16493
 12. Шевченко Л. С. International law firm networks: strategic partnership in the global competitive environment. Економічна теорія та право. 2018. №1 (32). С. 72-85 (in English). URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16495
 13. Шевченко Л. С. Корпоратизація державних університетів: про що попереджають зарубіжні вчені? Економічна теорія та право. 2018. № 2 (33). С. 121-135. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16496
 14. Шевченко Л. С. Інноваційні інструменти юридичного менеджменту. Право та інновації. 2018. № 1. С. 19-24. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15814
 15. Шевченко Л. С.  Корпоративна правова стратегія: сутність, типи, особливості реалізації. Економічна теорія та право. 2019. № 1 (36). С. 104-120. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16499
 16. Шевченко Л. С. Стратегічний консалтинг: теорія, практика, бізнес-індустрія. Економічна теорія та право. 2019. № 2 (37). С. 48–66. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16818
 17. Шевченко Л. С. Соціальний контекст ведення бізнесу у ХХІ столітті: роздуми після дискусії на ІІІ Харківському міжнародному юридичному форумі, 24-28 вересня 2019 р. Економічна теорія та право. 2019.  № 3 (38). С. 79-94.
 18. Шевченко Л. С. Стратегічний форсайт: управління майбутнім. Право та інновації. 2019. № 3 (27). С. 90-97.
 19. Шевченко Л. С. Команда як бізнес-модель: виклики менеджменту та HR-консалтингу. Економічна теорія та право. 2020. № 2 (41). С. 69-90.
 20. Шевченко Л. С. Стратегія організації в умовах обмежень, невизначеності та непередбачуваності. Економічна теорія та право. 2020. № 3 (42). С. 8-27.

Напрями/ теми основних наукових досліджень та інтересів

Конкурентне управління, стратегічний менеджмент, стратегічний бізнес-консалтинг, економіка вищої освіти

Міжнародні, державні нагороди, почесні звання, премії

 1. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (1995)
 2. Почесна грамота Ректора НЮАУ за значні успіхи в навчальній роботі Академії (2007)
 3. Подяка Харківського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди святкування Дня Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (2009)
 4. Почесний знак (орден) ІІІ ступеня Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2015)
 5. Подяка ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 75-річчя створення кафедри економічної теорії (2019)