uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Дашковська Олена Ростиславівна

Професорка, докторка юридичних наук, професоркаКафедра теорії і філософії права

Теми кандидатської і докторської дисертацій

Теоретичні аспекти розподілу влад в Україні 

Правове становище жінки в аспекті гендерної рівності: загальнотеоретичний аналіз 

Публікації

Фахові видання

Гендер і право: логіко-порівняльний аналіз / О. Дашковська // Вісник Академії правових наук України. 2002р. №3(30). – Х. : Право, 2002. – С. 16-21. (http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/4633/1/Dashkovska_16.pdf)

Право на гідність та особисту недоторканність особи: гендерний аспект / О. Дашковська // Вісник Академії правових наук України. 2004 р. №4 (39). – Х. : Право, 2004. – С. 198-204. (http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/4869/1/Dashkovska_198.pdf)

Референдум як інститут безпосередньої демократії: досвід зарубіжних країн / О. Дашковська // Вісник Академії правових наук України. – Х. : Право, 2010. – № 1(60). – С. 235-240. (http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5684/1/Dashkovska_235.pdf)

Судовий прецедент і судова практика як джерела права / О. Р. Дашковська // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. – Харків, 2011. – № 1. – С. 34–41. (http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/7471/1/Dashkovska_34.pdf)

Правові дефініції як різновид нормативних приписів / О. Р. Дашковська // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2012. – 2012 р. №3(70). – С. 16-23. (http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/3918/1/Dashkovska_16.pdf

Напрями/ теми основних наукових досліджень та інтересів

Права людини, гендерна рівність, права меншин, міжнародні стандарти прав людини, верховенство права,   свобода слова та інформації, свобода асоціацій, інформаційне суспільство, дистанційна освіта, джерела права, правові засади державотворення, поділ влади, нормотворчість, недержавне правове регулювання

Міжнародні, державні нагороди, почесні звання, премії

Грамота Міністерства освіти і науки за підготовку студентських науково-дослідних робіт  (2011)

Грамота Територіального відділення Державної судової адміністрації в Полтавській області (2013)

Почесна Грамота Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  (2018)

Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2019)