uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Документи щодо корпоративної культури та академічної доброчесності

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого > Нормативні документи > Документи щодо корпоративної культури та академічної доброчесності

Кодекс академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Положення про Комісію з академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Положення про політику запобігання, попередження та боротьби з сексуальними домаганнями і дискримінацією в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого

 Наказ про затвердження складу Комісії з запобігання, попередження та боротьби з сексуальними домаганнями і дискримінацією в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого

Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Національного  Юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Наказ про затвердження нового складу уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Національного  Юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Положення про політику запобігання і протидії булінгу в Університеті

Наказ про затвердження складу комісії з розгляду випадків булінгу та план заходів, вжиття яких спрямоване на запобігання і протидію булінгу в Університеті