uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Спеціальності

081 «Право»

Освітньо-наукова програма 081-2020

Освітньо-наукова програма 081-2018

Освітньо-наукова програма 081-2016

Навчальний план 2020 081 Право

Навчальний план 2018 081 Право

Навчальний план 2016 081 Право

Проектна група ОНП «Право»

Відповідность тем дисертацій аспірантів напрямам наукових досліджень наукових керівників

Рецензії стейкхолдерів

Програми обов’язкових навчальних дисциплін

Програми вибіркових навчальних дисціплін

Опитування

Навчальний план 2017 081 Право

Навчальний план 2019 081 Право

293 «Міжнародне право»

Освітньо-наукова програма 2020

Освітньо-наукова програма 2018

Освітньо-наукова програма 2016

Навчальний план 2020 293 МП

Навчальний план 2018 293 МП

Навчальний план 2016 082 МП

Проектна група ОНП «Міжнародне право»

Відповідність тем дисертацій аспірантів напрямам наукових досліджень наукових керівників

Моніторинг працевлаштування випускників аспірантури

Опитування 

Рецензії стейкхолдерів

Програми обов’язкових навчальних дисциплін

Програми вибіркових навчальних дисціплін

Підвищення кваліфікації з академічної доброчесності

План проведення методичних семінарів «Основи академічної доброчесності»

Орієнтовний тематично-календарний план лекцій і семінарів професорів європейських університетів і представників юридичних фірм для аспірантів ОНП «Міжнародне право» на і півріччя 2021 року

Аналітичний звіт про впровадження елементів ДФЗО на ОНП Міжнародне право

Звіти про результати процесу інтернаціоналізації діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого в рамках ОНП Міжнародне право

Навчальний план 2017 293 МП

Навчальний план 2019 293 МП

Теми дисертацій аспірантів ОНП Міжнародне право