uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Кафедра адміністративного права

Гаращук Володимир Миколайович

Завідувач кафедри
v.m.garaschuk@nlu.edu.ua
(057) 704-92-92

доктор юридичних наук, професор

Детальніше

У Російській імперії адміністративне право читалося в курсі загального публічного права, зокрема, на юридичному факультеті Харківського університету. За Статутом університету 1835 р. наука адміністративного права викладалась на кафедрі «Закони благоустрою та благочиння», а за Статутом 1863 р. — на кафедрі поліцейського права, де читався курс «Вчення про безпеку (закони благочиння)» та «Вчення про добробут (закони благоустрою)».

У післяреволюційний період викладання предмета «Радянське адміністративне право» розпочинається після утворення в Інституті народного господарства правового факультету. У жовтні 1921 р. кафедра проблем сучасного права була поділена на секції, у тому числі секцію адміністративного права під керівництвом професора О. Ф. Євтихієва, а після створення цього ж року окремої кафедри адміністративного права до жовтня 1930 р. її очолював професор В. Л. Кобалєвський.

У воєнні та повоєнні роки викладання адміністративного права здійснювалось на кафедрі теорії держави і права (1943–1944), у 1945–1966 рр. — на кафедрі державного і міжнародного права. Першого вересня 1966 р. були сформовані кафедра державного і адміністративного права та кафедра міжнародного і державного права зарубіжних країн. У цей період основна увага приділялася розробці загальнотеоретичних проблем державного будівництва, адміністративного права і державного управління, адміністративної відповідальності. У 1977–1979 рр. (до створення в 1979 р. окремої кафедри), викладання адміністративного права здійснювалося на кафедрі адміністративного та фінансового права.

Наукові дослідження адміністративістів зосереджувалися на головних напрямах управлінської діяльності, особливостях адміністративно-правових відносин, забезпеченні законності, прав та свобод громадян, їх гарантій, контролю в державному управлінні, адміністративній юрисдикції, відповідальності за адміністративні правопорушення, адміністративному процесі, адміністративній юстиції.

Як окрема кафедра адміністративного права була утворена в 1979 р. З дня її заснування і до своєї передчасної смерті 1989 р. кафедрою керував Герой Радянського Союзу, заслужений діяч науки УРСР, лауреат Державної премії УРСР, доктор юридичних наук, професор Р. С. Павловський.

Першим завідувачем кафедри (на час її утворення як самостійної кафедри) був проф. Р.С. Павловський. Наукова і педагогічна діяльність Героя Радянського Союзу, Заслуженого діяча науки УРСР, лауреата Державної премії УРСР, доктора юридичних наук, професора Р. С. Павловського в Харківському юридичному інституті розпочалася з 1953 р. після закінчення ним аспірантури. Він працював асистентом кафедри державного і міжнародного права, доцентом, професором. У 1966–1982 рр. був деканом факультету, з березня 1972 р. — завідувачем кафедри державного і адміністративного права. Після утворення у 1977 р. кафедри адміністративного і фінансового права очолював цю кафедру, а з 1979 р., часу організації самостійної кафедри адміністративного права, Р.С. Павловський керував нею до своєї передчасної смерті (1989 р.). Утворення в Інституті кафедри адміністративного права, одним із ініціаторів чого був Р.С. Павловський, позитивно вплинуло на навчальну, науково-методичну та виховну роботу її колективу.

З 1990 р. по березень 2015 року завідувачем кафедри був доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, Перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ю. П. Битяк.

 

З квітня 2015 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри, а з грудня 2015 року завідувачем кафедри адміністративного права є доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки та техніки України,  професор В.М. Гаращук.

У різні роки на кафедрі працювали відомі вчені-адміністративісти професори О. Ф. Євтихієв, В. Л. Кобалевський, О. М. Якуба, доцент В. О. Барахтян. В Імператорському Харківському університеті на кафедрі «Законів благоустрою та благочиння» викладали ординарний професор І. В. Платонов, професор М. П. Клобуцький, професор С. В. Пахман. Поліцейське право один період (тимчасово) викладав професор І. П. Сокальський (1866), потім (до 1893 р.) доцент К. К. Гаттенбергер (з 1873 р. — ординарний професор), а також екстраординарний професор О. А. Раєвський.

Активна розробка проблем адміністративного права на відділенні радянського будівництва Харківського юридичного інституту розпочалась після Всесоюзної наради наукових працівників (1938 р.), де була зроблена спроба знайти правильне визначення предмета і завдань адміністративного права. В цей період викладання адміністративного права в Інституті вели доцент В.О. Барахтян та О.М. Якуба.

Біля витоків досліджень проблем адміністративної відповідальності в Україні стояла О.М. Якуба.

Після захисту в 1943 р. кандидатської дисертації «Чрезвычайные органы Советского социалистического государства», де була проаналізована діяльність надзвичайних органів в роки війни, вона зосередила свою увагу на проблемах адміністративного примусу та адміністративної відповідальності, опублікувала монографію «Адміністративна відповідальність по радянському праву в світі подальшого посилення охорони прав особистості». У 1964 р. за цією ж темою захистила докторську дисертацію.

Свого часу на кафедрі працювали доценти Ф.Д. Фіночко,  В.М. Самсонов, А.О. Нечитайленко, А.Т. Комзюк,  В.П. Колісник, О.Г. Кушніренко, О.В. Д’яченко. 

З метою удосконалення системи управління, підвищення ефективності науково-дослідної, навчальної, методичної та організаційної роботи в університеті наказом ректора від 28 серпня 2012 р. № 230-к шляхом реорганізації на базі кафедри адміністративного права створена кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності.

Старша лаборантка – Н.П. Топоркова; старша лаборантка П.В. Редіна.

Кафедра адміністративного права

Адреса кафедри:

61024 м. Харків, вул. Пушкінська, 77 (центральний корпус), 1 поверх, кабінет 14,

kaf_adminpravo@nlu.edu.ua

тел. 704-92-92

Інформація кафедри

Навчальні дисципліни

Члени кафедри

Інформація про гуртки