uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Визначені переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» у 2020/2021 н.р.

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого > Наука > Визначені переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» у 2020/2021 н.р.

Конкурс проходив відповідно Наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» № 1457 від 24.11.2020 р. та відповідно Наказу МОН України № 605 від 18.04.2017 р. «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей» впродовж січня-квітня 2021 року. На ІІ тур Конкурсу надійшло 47 студентських наукових робіт з 31 ЗВО України. Конкурсна комісія здійснила рецензування робіт та рекомендувала для захисту на підсумковій конференції роботи, рейтингова сумарна оцінка яких перевищувала 99 балів. 

Підсумкова науково-практична конференція відбулася 20 квітня в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

У роботі заходу взяли участь автори 38 наукових робіт. За результатами роботи конференції, де автори наукових робіт публічно захищали свої наукові роботи рішенням галузевої конкурсної комісії у складі: 

Барабаш Ю.Г., голова галузевої конкурсної комісії, проректор з навчальної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України; 

Арістова І.В., д.ю.н., професор Сумського національного аграрного університету; 

Білінський Д.О., д.ю.н., доцент кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 

Бойко І.В., к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 

Гаращук В.М., д.ю.н., професор, завідувач кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 

Дмитрик О.О., д.ю.н., професор кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 

Запотоцька О.В., д.ю.н., доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Київського національного торговельно-економічного університету; 

Колпаков В.К., д.ю.н., професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету; 

Логвиненко Б.О., д.ю.н., професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; 

Лученко Д.В., д.ю.н., професор кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 

Мохончук Б.С., к.ю.н., асистент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 

Писаренко Н.Б., д.ю.н., доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 

Пузанова Г.Й., к.ю.н., доцент кафедри цивільного права Одеського національного морського університету. 

Серьогіна С.Г., д.ю.н., професор, директор НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України; 

Слінько Т.М., к.ю.н., доцент, завідувач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 

Старинський М.В., д.ю.н., професор кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету; 

Чумак В.В., д.ю.н., доцент, т.в.о. начальника відділу організації наукової роботи Харківського національного університету внутрішніх справ; 

Чуприна Ю.А., начальник відділу наукових досліджень Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 

Шевчук О.М., д.ю.н., професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  

були визначені переможці.

Дипломом І ступеня нагороджуються: 

Дригинич Світлана Миколаївна – студентка 1 курсу магістратури юридичного факультету Запорізького національного університету за наукову роботу «Правове регулювання застосування спеціальний технічних засобів автоматичної фіксації правопорушень у галузі дорожнього руху: порівняльно-правовий аналіз»; 

Кочолодзян Марія Сергіївна – студентка 3 курсу факультету адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за наукову роботу «Булінг: соціологічний та юридичний аспекти проблематики». 

Дипломом ІІ ступеня нагороджуються: 

Криворучко Олена Юріївна – студентка 1 курсу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова,  

Шевченко Марія Сергіївна – студентка 1 курсу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за наукову роботу «Адміністративно-правове регулювання інклюзивної освіти у закладах дошкільної та повної загальної освіти в Україні: огляд та перспективи»; 

Лєонова Дар’я Олександрівна – студентка 2 курсу юридичного факультету магістратури Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за наукову роботу «Отримання публічної інформації за допомогою електронних ресурсів: можливості та недоліки»; 

Мурач Дмитро Васильович – студент 2 курсу факультету права Сумського державного університету за наукову роботу «Адміністративно-правові основи економічної безпеки України»; 

Степаненко Владислав Віталійович – курсант Харківського національного університету внутрішніх справ за наукову роботу «Адміністративно-правове регулювання протидії кібербулінгу в Україні»; 

Бадов Евеліна Аттілівна – студентка 2 курсу юридичного факультету Ужгородського національного університету за наукову роботу «Публічне адміністрування та діджиталізація: досвід Німеччини та України». 

 Дипломом ІІІ ступеня нагороджуються: 

Снісарчук Тетяна Михайлівна – студентка 1 курсу магістратури судово-адміністративного факультету НУ «Одеська юридична академія» за наукову роботу «Статус АТ «Укрзалізниця» для антикорупційних цілей»; 

Борівська Вікторія Мар’янівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса за наукову роботу «Актуальна проблематика правового режиму веб-сайту»; 

Дубина Владислав Олександрович – студент 3 курсу факультету цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України,  

Логвіненко Сергій Олександрович – студент 3 курсу факультету цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України за наукову роботу «Забезпечення фінансової безпеки банків України»; 

Матвіїв Назарій Євгенович – студент 3 курсу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за наукову роботу «Державне фінансування політичних партій в Україні»; 

Варламова Юлія Володимирівна – студентка 1 курсу магістратури ННІ права Національного університету водного господарства та природокористування за наукову роботу «Адміністративно-правове забезпечення створення безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування)»; 

Гулаткан Соломія Василівна – студентка 3 курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

Крівцов Євген Романович – студент 3 курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за наукову роботу «Досягнення енергетичної незалежності України при використанні фінансових ресурсів». 

 Подякою галузевої конкурсної комісії відзначаються: 

Білик Ганна Володимирівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Сумського державного університету, 

Хуторянець Жанна В’ячеславівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Сумського державного університету за наукову роботу «Проблемні питання правового регулювання обігу електронних грошей та ідентифікація його суб’єктів в Україні»; 

Краслюк Максим Олександрович – студент 5 курсу ННІ права Сумського державного університету, 

Рєпін Даніїл Андрійович – студент 4 курсу ННІ права Сумського державного університету за наукову роботу «Криптовалюта як об’єкт оподаткування в Україні»; 

Федорищева Анастасія Олексіївна – студентка 1 курсу Інституту механотроніки і систем менеджменту Харківського національного технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 

Колєсніченко Вікторія Олександрівна – студентка 3 курсу Інституту механотроніки і систем менеджменту Харківського національного технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка за наукову роботу «Правове регулювання штучного інтелекту в Україні»; 

Лазарєва Яна Анатоліївна – студентка 2 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за наукову роботу «Співвідношення понять «булінг» та «домашнє насильство»: спільні та відмінні риси»; 

Колесник Вікторія Юріївна – студентка 2 курсу факультету слідства № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ за наукову роботу «Диспозитивність як принцип адміністративного судочинства України».

Юлія Чуприна,
начальник відділу наукових досліджень Університету