uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Вступникам до магістратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого > Вступникам > Вступникам до магістратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Вступникам до магістратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

🔷Реєстрація осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра для проходження магістерського комплексного тесту (спеціальність 081 «Право», 293 «Міжнародне право») та/або магістерського тесту навчальної компетентності (спеціальність 051 «Економіка») для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, розпочинається 27 червня і закінчується о 18:00 18 липня.

🔷Протягом цього періоду вступник має надіслати на офіційну електронну адресу відбіркових комісій Університету скановані копії (фотокопії):

заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (далі – анкета) завантажити; 

документа, що посвідчує особу;

облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання);

довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, наведеної у додатку 4
до Порядку (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);

медичного висновку за формою первинної облікової документації
№ 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов).

🔷Скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки мають надсилаються вступнику протягом 3 робочих днів, але не пізніше наступного робочого дня після завершення реєстрації, на електронну адресу, зазначену в анкеті. Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканованих копіях документів, та в разі виявлення помилок звернутися до відбіркової комісії для з’ясування ситуації.

🔷В 2022 році для участі в тестуванні використовується виключно сканована копія екзаменаційного листа (оригінал вступнику не надсилається).

🔷Якщо скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки не надійшли на адресу, зазначену в анкеті, за два тижні до початку проведення МКТ/МТНК вступник має звернутися до відбіркової комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

🔷Для кожного вступника, якому виготовлено бланк екзаменаційного листка, на вебсайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

🔷Відбіркова комісія може відмовити вступнику в реєстрації у разі:

1) надання вступником недостовірної або неповної інформації, потрібної для здійснення реєстрації;

2) подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра;

3) необхідності створення особі для проходження МКТ та/або МТНК особливих умов, створення яких законодавством не передбачено.

🔷Вступник може внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації.

Для перереєстрації вступнику необхідно звернутися до відбіркової комісії, яка його зареєструвала для проходження МКТ та/або МТНК. У такому разі раніше виготовлений бланк екзаменаційного листка анулюється.

Якщо у процесі перереєстрації вступник бажає змінити персональні дані – він має надати документ(и), що підтверджують зміну персональних даних.

🔷Електронні адреси відбіркових комісій Університету, що проводять реєстрацію:

➡️Факультет прокуратури: ipku@nlu.edu.ua;

➡️Господарсько-правовий факультет: fgosp@nlu.edu.ua;

➡️Факультет слідчої та детективної діяльності: investcrim@nlu.edu.ua;

➡️Факультет юстиції: just@nlu.edu.ua;

➡️Міжнародно-правовий факультет: faculty7@nlu.edu.ua;

➡️Факультет адвокатури: fadv@nlu.edu.ua;

➡️Полтавський юридичний інститут: poltava_inst@nlu.edu.ua.

🔷Перелік населених пунктів, на території яких буде створено тимчасові екзаменаційні центри для проведення магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту – завантажити.