uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Вітчизняні фахівці обговорили питання формування та реалізації державної екологічної політики України на найближчі роки

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого > Наука > Вітчизняні фахівці обговорили питання формування та реалізації державної екологічної політики України на найближчі роки

21 травня кафедрою екологічного права та кафедрою земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого було проведено круглий стіл «Актуальні питання стратегії державної екологічної політики України на період до 2030 року». 

У роботі круглого столу взяло участь понад 100 науковців з різних закладів вищої освіти: Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Одеська юридична академія», Одеського державного університету внутрішніх справ, Академії адвокатури України, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Інституту економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова НАН України, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Волинського національного університету імені Лесі Українки, Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, Львівського національного університету імені Івана Франка, Запорізького національного університету, Сумського національного аграрного університету, Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Національного університету «Острозька академія» та ін. 

Модератором заходу став доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри земельного та аграрного права Михайло Шульга

Із вітальним словом виступив ректор Університету Анатолій Гетьман, який наголосив, що проведення подібних наукових заходів спільними зусиллями кафедри екологічного права та кафедри земельного та аграрного права стало гарною традицією, яка, безперечно, продовжуватиметься й надалі. Разом із тим заявлена проблематика цьогорічного круглого столу має особливе значення. Вона пов’язана з формуванням та реалізацією державної екологічної політики України на найближчі роки, отже, визначає наше майбутнє, та охоплює низку вкрай важливих і актуальних питань, серед яких: збереження та відновлення природних об’єктів і комплексів, ландшафтів та екосистем, підтримання їх цілісності та життєзабезпечувальних функцій, раціональне та ефективне використання природних ресурсів, підвищення якості навколишнього природного середовища та життя людей, покращення здоров’я населення та демографічної ситуації, запровадження безвідходних і маловідходних, екологічно чистих технологій, розвиток екологічної освіти і виховання, забезпечення екологічної безпеки держави та захист екологічних прав та інтересів громадян. 

Зі своїми науковими доповідями виступили провідні науковці у галузі екологічного, земельного й аграрного права, серед яких: професор НТУ «Дніпровська політехніка» Володимир Андрейцев (Новітня державна екологічна політика суверенної України: стан та проблеми модернізації законодавства); доцентка кафедри екологічного права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Ганна Анісімова (доктор юридичних наук, доцент, Екологізація вищої освіти як складова національної політики: міфи чи реальність); професорка кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України Олена Гафурова (Сільськогосподарське виробництво в умовах зміни клімату: правові аспекти); завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України Володимир Єрмоленко (Екологічна правова політика у світлі загальнотеоретичного сприйняття); професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія» Ілля Каракаш (Про деякі аспекти екологічного управління в контексті нової стратегії екологічної політики України); професорка кафедри трудового, екологічного та аграрного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Надія Кобецька (Правове забезпечення політики охорони довкілля в Польщі: досвід для України); Василь Костицький (доктор юридичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік НАПрН України, Екологічна функція держави як умова забезпечення сталого розвитку); професорка кафедри екологічного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Марія Краснова (Міжсекторальне партнерство та залучення заінтересованих сторін в системі державної екологічної політики: науково-правові аспекти); завідувач сектору проблем аграрного та земельного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України Павло Кулинич (Зміна клімату, землеробство і право у контексті сучасної екологічної та меліоративної політики України); завідувач кафедри земельного та аграрного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Носік (Правові проблеми інтеграції державної екологічної політики з політикою України у сфері сільського господарства, продовольчої безпеки, сільського розвитку до 2030 року); старший науковий співробітник відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, директор Науково дослідного центру енергетичного, ядерного та природоресурсного права В’ячеслав Олещенко (Стратегія державної екологічної політики в системі забезпечення сталого розвитку держави та безпечного довкілля для кожного в Україні) та багато інших. 

Учасники круглого столу відзначили високий рівень організації заходу, незмінно дружню, привітну й творчу атмосферу та подякували за можливість долучитися до жвавої та плідної наукової дискусії, збагатитися новими знаннями та ідеями.