uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Відбулася Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова культура українського народу в контексті модерного державотворення» (ХХХІІ Харківські політологічні читання)

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого > Наука > Відбулася Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова культура українського народу в контексті модерного державотворення» (ХХХІІ Харківські політологічні читання)

Організатори: Харківська асоціація політологів й кафедра соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

У заході взяли участь авторитетні вчені та молоді науковці закладів вищої освіти з Харкова, Житомира, Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Чернівців та інших освітньо-наукових осередків України. Зокрема, були представлені Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Національний університет «Запорізька політехніка», Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв), Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (м. Одеса), Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та ін. 

Захід вже став доброю традицією для Університету. Проте, цьогоріч він проходив в режимі online (було використано платформу ZOOM). 

Конференцію відкрив завідувач кафедри соціології та політології, д.ф.н, проф. М.П.Требін, який привітав присутніх і наголосив на актуальності теми конференції: «Сучасний світ перебуває у стані активного розвитку процесів глобалізації та міжнародної інтеграції, що з одного боку, відкриває нові можливості для політичного та державно-управлінського дискурсу, а з другого – загострює наявні або породжує нові проблеми, які сьогодні визначають як «виклики та ризики» внутрішньому та міжнародному суспільно-політичному життю». 

На пленарному засіданні з доповідями виступили:  професорки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Л.М. Герасіна (Стратегеми української модернізації, або як політикою реформ не зруйнувати державу?) і В.Л. Погрібна (Криза невизначеності у демократичному транзиті України: постановка проблеми)професор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди О.М. Роговський (Демократія і війна: вибір стратегії в умовах надзвичайності);доцентка Національного юридичного університету імені Ярослава МудрогоІ.В. Підкуркова (Функціонування засобів масової інформації Бразилії в умовах демократичної політичної системи) та ін. 

На читаннях була представлена також Студентська трибуна, де свої наукові доробки могли представити ті, хто робить свої перші кроки у політичній, правовій та соціологічній науці. 

За результатами конференції видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень.