uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

В Університеті відбувся міждисциплінарний діалог представників різних галузей гуманітарного знання з проблем саморозвитку особистості

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого > Наука > В Університеті відбувся міждисциплінарний діалог представників різних галузей гуманітарного знання з проблем саморозвитку особистості

28 травня відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві».  

Організатори:кафедра культурології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна, Інститут філософії, політології та релігієзнавства КН МОН Республіки Казахстан, Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі, Грузія. 

У конференції взяли участь 277 науковців із 29 закладів й установ Польщі, Литви, Білорусі, Грузії, Казахстану, Китаю та 46 українських навчальних закладів та установ. 

Наукова керівниця конференції доцентка кафедри культурології Університету Людмила Сідак, відкриваючи захід, зазначила: «Науку завжди цікавила і буде цікавити людина, особистість. Проблеми, пов’язані з саморозвитком особистості, є надзвичайно актуальними сьогодні, адже від їх вирішення залежить подолання системної духовної кризи в суспільстві. Увага до нашої конференції дослідників різних наукових галузей свідчить про змістові концептуальні перетворення у сучасній науці. Розширення меж дослідження саморозвитку особистості дозволить віднайти нові методологічні підходи й концепти в галузі гуманітарної освіти».  

Конференція працювала за такими напрямами:  

  1. Саморозвиток особистості як філософська проблема ХХІ ст. 
  2. Саморозвиток особистості: проєкція від гуманізму до трансгуманізму. 
  3. Проблема збереження людської особистості в інформаційному суспільстві. 
  4. Саморозвиток і руйнація особистості в епоху Постмодерну: межі і безмежжя. 
  5. Проблеми саморозвитку особистості в релігійній антропології. 
  6. Саморозвиток особистості як предмет сучасних психологічних розвідок. 
  7. Саморозвиток особистості в системі освіти: традиції та новації. 

Із ґрунтовними науковими доповідями виступили професор UMCS Інституту філософії Університету Марії Кюрі-Склодовської (Польща) Лешек Копчух, головний науковий співробітник Інституту філософії, політології та релігієзнавства Комітету науки МОН Республіки Казахстан Наталя Сейтахметова, завідувач кафедри теоретичної філософії Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі (Грузія) Валеріан Рамішвілі, провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди Національної академії наук України, Президент Асоціації філософського мистецтва Назіп Хамітов, завідувач кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова Світлана Крилова, професор кафедри соціології факультету філософії та соціальних наук Білоруського державного університету Анатолій Рубанов, завідувач кафедри філософії ім. професора В.Г.Скотного Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка Володимир Возняк, завідувач кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка Мирослав Савчин, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Луганського університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка Олександр Литвинов, професор кафедри культурології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Віктор Лозовой, професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Анатолій Степанюк та ін. 

Разом із видатними науковцями у роботі конференції взяли участь 56 студентів закладів вищої освіти України, Білорусі та Китаю.   

За результатами роботи конференції видано збірник наукових статей і збірник тез доповідей студентської трибуни. 

Людмила Сідак