uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

В Університеті обговорювали конституційно-правові доктрини у судовій діяльності (оновлено)

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого > Наука > В Університеті обговорювали конституційно-правові доктрини у судовій діяльності (оновлено)

10 грудня відбувся круглий стіл “Конституційно-правові доктрини у судовій діяльності”, організований кафедрою конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З вітальними словами на відкритті заходу виступила завідувачка кафедри конституційного права України Тетяна СЛІНЬКО, яка підкреслила актуальність дослідження існуючих та необхідність формування нових конституційно-правових доктрин, питань впливу наукових доктрин на офіційні, а також їх впровадження у судовій та іншій правозастосовній практиці. Також на особливій важливості результатів круглого столу для подальшого викладання дисципліни «Публічне право: сучасні доктрини в судовій та правозастосовній практиці» наголосив один з її розробників доцент кафедри конституційного права України Любомир ЛЕТНЯНЧИН.

В заході взяли участь понад 90 учасників, серед яких студенти, викладачі та науковці. Під час круглого столу було обговорено:

  • стандарти проведення люстрації у світлі національного та іноземного досвіду;
  • доктрину належної правової процедури як елемент права на справедливий судовий розгляд;
  • межі дискреційних повноважень щодо судової влади;
  • прогалини в праві як об’єкт судового контролю;
  • питання зміни юридичних позицій Конституційним Судом України;
  • концепція належного врядування у судовій та адміністративній практиці;
  • питання можливості ототожнення визнання неконституційності статті кримінального закону зі скасуванням кримінальної відповідальності.

Доповіді усіх учасників круглого столу супроводжувалися численними запитаннями та жвавою дискусією.

За результатами роботи круглого столу виданий електронний збірник тез наукових доповідей та повідомлень.