uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Своїми ідеями про суспільство та політику ділилися сьогодні учасники XХІІІ Всеукраїнської наукової конференції викладачів, молодих науковців і студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього»

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого > Наука > Своїми ідеями про суспільство та політику ділилися сьогодні учасники XХІІІ Всеукраїнської наукової конференції викладачів, молодих науковців і студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього»

Організатор заходу – кафедра соціології та політології Університету.

Цьогоріч у роботі конференції брали участь понад 70 авторитетних учених, молодих науковців та студентів з різних закладів вищої освіти Харкова та України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національна академія внутрішніх справ, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба тощо)

Учасників щиро привітав проректор з наукової роботи Дмитро Лученко, який зазначив, що сучасний період розвитку суспільства характеризується глибокими зрушеннями та глобальними змінами, що трансформують соціальну структуру кожної країни, справляючи вплив на усі сфери життєдіяльності людини, а отже, з’являється потреба постійного переосмислення відомих і отримання нових знань про людину, суспільство і соціально-політичні процеси в державі.

Проректор також додав, що обраний організаторами формат поєднання наукової та студентської трибун є плідним, оскільки забезпечує цікавий досвід обміну ідеями досвідчених викладачів зі студентами та створює фундамент для соціалізації молодих науковців, сприяє усвідомленню нинішніми студентами перспектив їх подальшої особистої діяльності, вияву соціальної активності, саморозвитку та самореалізації, розвитку творчого мислення, дослідницьких вмінь, без яких важко як продовжувати освіту, так і конкурувати на ринку праці.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: доцент  Національного університету «Києво-Могилянська академія» Максим ЯКОВЛЄВ (Концептуалізація понять і понятійність концептів: категоріальні проблеми емпіричних досліджень), студентка Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Анастасія НАДТОЧИЙ (Розвиток громадянського суспільства як важлива складова правової держави), студентка міжнародно-правового факультету Олеся ЖУК (Громадянське суспільство в Україні: погляд студентів), студентка Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Тетяна ГЕРГУЛЕНКО (Проблеми інтелектуальної міграції в Україні) та ін.

За результатами проведення конференції видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень учасників.

Ірина ПІДКУРКОВА