- Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого - https://nlu.edu.ua/ru -

Шахматный спортивный клуб «Юридическая академия»