Объявление о конкурсе на замещение вакантных должностей

Полтавський юридичний інститут

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 

 1. Завідувач кафедри теоретико-правових дисциплін;
 2. Завідувач кафедри цивільного, господарського і фінансового права;
 3. Завідувача кафедри конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права;
 4. Завідувач кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін.

Вимоги до кандидатів на вакантні посади:

 • Науковий ступінь – доктор наук (доктор філософії (кандидат юридичних наук)) відповідно до профілю кафедри;
 • Вчене звання – професор (доцент);
 • Стаж фактичної роботи на посадах науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти не менше п’яти років;
 • Автор (співавтор) підручників, навчально-методичних посібників, інших наукових і науково-методичних праць;

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

 • заява на ім’я ректора;
 • паспорт;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • документи про: повну вищу освіту (вищу освіту другого (магістерського рівня) за профілем інституту, науковий ступінь, вчене звання;
 • трудову книжку (оригінал або копія завірена за основним місцем роботи);
 • список наукових праць (підписаний завідуючим кафедрою та вченим секретарем за основним, або останнім місцем роботи);
 • документи про підвищення кваліфікації за останні п’ять років;
 • інші документи, що свідчать про професійні якості претендента;
 • довідку медичного закладу про попередній психіатричний огляд.

Всі документи подаються у оригіналі та копії до них, завірені у встановленому порядку.

Кінцева дата подання заяв та документів на участь у конкурсі  5 листопада 2018 року. 

Адреса: м. Харків, вул. Пушкінська, 77  кім.79. тел. 704-11-43; 704-93-71.

 

З метою заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого наказом ректора № 274 від 22.11.2018 р. оголошено конкурс:

1. На заміщення вакантних посад професорів кафедр:

 • Теоретико-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту (для викладання дисциплін – «Логіка», «Філософія», «Філософсько-правові аспекти життя та здоров’я людини», «Етичні аспекти в праві») – 1 ставка.
 • Цивільного, господарського і фінансового права Полтавського юридичного інституту (для викладання дисциплін – «Господарське право», «Медичне право», «Організаційно-правові засади медичної та фармацевтичної діяльності», «Правове регулювання діяльності з надання медичних послуг») – 1 ставка.
 • Кримінального права та кримінального-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту (для викладання дисципліни – «Кримінальне право», «Відповідальність за правопорушення у сфері господарської діяльності», «Реалізація кримінальної відповідальності») – 1 ставка.
 • Професор кафедри теорії і філософії права (для викладання дисципліни – «Теорія права», «Актуальні проблеми теорії права», «Форми (джерела) права») – 1 ставка.

1.1. Вимоги до кандидатів на вакантні посади професорів:

 • Науковий ступінь: доктор наук (як виняток – доктор філософії (кандидат юридичних наук) за відповідною науковою спеціальністю;
 • Вчене звання: професор (як виняток доцент);
 • Стаж фактичної роботи на посадах науково-педагогічних працівників в закладах вищої освіти не мене десяти років (у тому числі на посаді доцента – не менше п’яти років);
 • Автор (співавтор) підручників, навчально-методичних посібників, інших наукових і науково-методичних праць;
 • Досвід підготовки науково-педагогічних кадрів – не менше 2-х докторів філософії.
 1. На заміщення вакантних посад доцентів кафедр:
 • Адміністративного права та адміністративної діяльності (для викладання дисциплін — «Публічне адміністрування», «Адміністративне судочинство», «Організація та діяльність публічних адміністрацій в країнах ЄС», «Інформаційне право») – 1 ставка;
 • Цивільного процесу (для викладання дисциплін – «Цивільний процес», «Судочинство в господарських судах», «Процесуальні акти – документи у цивільних справах», «Нотаріат», «Виконавче провадження», «Підготовче провадження», «Міжнародний цивільний процес», «Судовий контроль за виконанням судових рішень», «Теорія та практика застосування цивільного процесуального законодавства» ) – 2 ставки;
 • Фінансового права (для викладання дисциплін – «Фінансове право», «Правове регулювання грошового обігу і валютного контролю», «Правове регулювання публічних закупівель», «Фінансовий моніторинг», Захист прав платників податків і зборів») – 1 ставка.

2.1. Вимоги до кандидатів на вакантні посади доцентів:

 • Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат юридичних наук) або доктор наук за відповідною науковою спеціальністю;
 • Вчене звання доцента або професора (як правило)
 • Стаж фактичної роботи на посадах науково-педагогічних працівників в закладах вищої освіти не менше п’яти років.
 1. На заміщення вакантних посад асистентів кафедр:
 • Цивільного, господарського та фінансового права Полтавського юридичного інституту (для викладання дисциплін «Цивільне право», « Право інтелектуальної власності», «Авторське право» ) – 1 ставка;
 • Кримінального процесу (для викладання дисципліни –– «Кримінальний процес», «Прокурор у кримінальному провадженні», «Досудове розслідування кримінальних правопорушень», «Адвокат у кримінальному провадженні», «Теорія і практика кримінального процесуального доказування», «Суд у кримінальному провадженні», «Теорія і практика обґрунтування рішень у кримінальному провадженні») — 1 ставки;
 • Кримінального права № 1 (для викладання дисципліни – «Кримінальне право», «Теорія і практика кримінально-правової кваліфікації», «Кримінально-правові питання боротьби з організованою злочинністю») – 0,5 ставки;
 • Асистент кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн (для викладання дисципліни – «Історія держави і права України і зарубіжних країн») — 1 ставка;
 • Цивільного права (для викладання дисциплін – «Цивільне право», «Надання публічних послуг» – 0,25 ставки.

3.1. Вимоги до кандидатів на вакантні посади асистентів:

 • Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат юридичних наук) за відповідною науковою спеціальністю;
 • Стаж фактичної роботи на посадах науково-педагогічних працівників в закладах вищої освіти не менше одного року (бажано)
 1. Перелік необхідних документів, для кандидатів на вакантні посади:
 • заява на ім’я ректора;
 • паспорт;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • документи про: повну вищу освіту (вищу освіту другого (магістерського рівня) за профілем кафедри, науковий ступінь, вчене звання за відповідною науковою спеціальністю ;
 • трудова книжка (оригінал або копія завірена за основним місцем роботи);
 • список наукових праць (підписаний завідуючим кафедрою та вченим секретарем за основним, або останнім місцем роботи);
 • документи про підвищення кваліфікації за останні п’ять років;
 • інші документи, що свідчать про професійні якості претендента;
 • довідку медичного закладу про попередній психіатричний огляд.

Всі документи подаються у оригіналі та копії до них, завірені у встановленому порядку.

 1. Термін подачі заяв та документів на участь у конкурсі до 26 грудня 2018 року.