Объявление о конкурсе на замещение вакантных должностей

Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад:  

 завідувачів кафедр

 деканів факультетів та директорів інститутів

 директора наукової бібліотеки

науково-педагогічних працівників

Для участі у конкурсі до відділу кадрів необхідно подати такі документи:

  • заява на ім’я ректора;
  • паспорт;
  • особовий листок з обліку кадрів;
  • автобіографія;
  • документи про: повну вищу освіту (вищу освіту другого (магістерського рівня) за профілем кафедри, науковий ступінь, вчене звання за відповідною науковою спеціальністю ;
  • трудова книжка (оригінал або копія завірена за основним місцем роботи);
  • список наукових праць (підписаний завідуючим кафедрою та вченим секретарем за основним, або останнім місцем роботи);
  • документи про підвищення кваліфікації за останні п’ять років;
  • інші документи, що свідчать про професійні якості претендента;
  • довідку медичного закладу про попередній психіатричний огляд.

Всі документи подаються у оригіналі та копії до них, завірені у встановленому порядку.

Телефон для довідок: 704-93-71 – начальник відділу кадрів Кононенко В.А.