uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Рада молодих вчених Університету провела онлайн лекторіум для студентів Харківщини

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого > Наука > Рада молодих вчених Університету провела онлайн лекторіум для студентів Харківщини

З 19 по 25 травня з нагоди святкування Дня науки в Україні за підтримки департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Ради молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації та Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України Рада молодих вчених Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого провела онлайн лекторіум для студентів закладів вищої освіти Харкова та Харківської області. 

На лекції 19 травня «Загальні засади місцевого самоврядування в Україні» лектором асистентом кафедри державного будівництва Антоном Чиркіним були розглянуті історичні витоки та сучасні концепції походження місцевого самоврядування. Чимала увага була приділена теоретичним засадам організації місцевого самоврядування в Україні, зокрема, визначенню системи місцевого самоврядування, формам муніципальної демократії, а також структурі і повноваженням органів місцевої влади. Також були розглянуті актуальні питання децентралізації влади, зміни адміністративно-територіального устрою держави, окремі аспекти добровільного об’єднання територіальних громад. 

20 травня асистентка кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Катерина Кулик провела лекцію на тему «Конфлікт інтересів: запобігання та врегулювання». Лекція була присвячена розкриттю проблеми існування конфлікту інтересів у діяльності державних службовців, алгоритму дій при виявленні потенційного або реального конфлікту інтересів, а також способів його врегулювання. 21 травня лекторкою була презентована тема «Булінг: протидія та запобігання». На лекції було проаналізовано природу, основні ознаки та форми булінгу, визначено чинники, що сприяють його вчиненню, а також визначено способи психологічного самозахисту від кривдника та надана інформація щодо можливості звернення по допомогу на телефони довіри/гарячої лінії.   

21 травня також відбувся виступ асистентки кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Наталії Сметаніної на тему «Запобігання домашньому насильству». Під час лекції було розглянуто визначення домашнього насильства, його види і найбільш типові прояви, відповідальність за вчинення домашнього насильства, міжнародний досвід запобігання домашньому насильству. Студенти дізналися про те, куди можна звернутися у випадку вчинення домашнього насильства, як себе поводити і як реагувати на випадки домашнього насильства, щоб убезпечити себе і своїх близьких. Наприкінці лекції всі охочі пройшли тестування і змогли визначити ризик насильства у власних стосунках. 

Правопросвітницьку лекцію на тему «Важливість вибору в демократичному суспільстві» 24 травня презентував доцент кафедри конституційного права України Павло Романюк. Були обговорені причини, які призвели до неврахування понад двох мільйонів голосів виборців на місцевих виборах 2020 року та низької явки виборців, зокрема, мінливість виборчого законодавства напередодні виборів, електоральна культура, яка продукує абсентеїзм. Крім того, під час лекції були обговорені питання: яким чином дизайн виборчого бюлетеню може впливати на результат виборів, як правильно заповнювати той чи інший бюлетень для того щоб голос був врахований і чому важливо заздалегідь знайомитися з правилами голосування. Особливу зацікавленість у слухачів викликало модельне голосування за різними методами категоричного та преференційного голосування. На основі отриманих результатів було продемонстровано різний ефект від застосування того чи іншого способу голосування. 

25 травня асистентка кафедри державного будівництва Аліна Муртіщева представила лекцію «Публічна влада в Україні». Лекторка ознайомила слухачів із конституційними засадами поділу державної влади в Україні, організацією роботи Верховної Ради України, місцем та значенням в механізмі держави інституту Президента України, особливостями порядку формування та діяльності інших державних органів. Окрема увага була приділена організації публічної влади на місцях в світлі реформи децентралізації.