uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Професор Дмитро Лук’янов увійшов до редколегії The Journal of Comparative Law (США)

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого > Наука > Професор Дмитро Лук’янов увійшов до редколегії The Journal of Comparative Law (США)

Завідувача кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого доктора юридичних наук, члена-кореспондента НАПрН України Дмитра Лук’янова обрано членом редакційної колегії The Journal of Comparative Law (США)

Журнал виходить двічі на рік, у березні та вересні, й представляє собою науковий ресурс в сфері порівняльно-правових досліджень. Він публікує статті з усіх аспектів порівняльного правознавства у всіх географічних регіонах світу і заохочує аналітичну роботу з контекстним, теоретичним і міждисциплінарним підходом. Значна увага приділяється практичним аспектам порівняльно-правових досліджень в глобалізованому світі. Головними редакторами видання є всесвітньовідомі компаративісти: W.E. Butler та Michael Palmer.