uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Підготовка фахівців з вищою освітою за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» у Військово-юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого > Університет > Підготовка фахівців з вищою освітою за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» у Військово-юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у 2022 році започатковує підготовку фахівців з вищою освітою в галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

Підготовка проводиться за схемою «курсант» (за державним замовленням) та «студент» (за кошти фізичних та/або юридичних осіб) за денною формою здобуття освіти.

На навчання в статусі «курсант» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту віком від 17 до 30 років, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання.

Для вступу необхідно:

 1. Скласти зовнішньо незалежне оцінювання з наступних предметів:
 • Українська мова;
 • Історія України.
 1. Особисто подати заяву на вступ до Інституту в паперовій формі;
 2. Пройти творчий конкурс (програма творчого конкурсу буде оприлюднена на офіційному сайті Університету в березні-квітні 2022 року).
 3. Пройти вступні випробування в Інституті:
 • Психологічне обстеження;
 • Оцінку рівня фізичної підготовленості;
 • Медичний огляд військово-лікарською комісією.

На навчання в статусі «студент» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту.

Для навчання необхідно:

 1. Скласти зовнішньо незалежне оцінювання з наступних предметів:
 • Українська мова;
 • Історія України.
 1. Подати заяву на вступ до Інституту в електронній формі;
 2. Пройти творчий конкурс (програма творчого конкурсу буде оприлюднена на офіційному сайті Університету в березні-квітні 2022 року).

На навчання в статусі «курсант» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), віком до 30 років та відповідають установленим вимогам проходження військової служби.

Для навчання необхідно:

 1. Скласти зовнішньо незалежне оцінювання з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська).
 2. Особисто подати заяву на вступ до Інституту в паперовій формі.
 3. Пройти фахове вступне випробування (програма фахового вступного випробування буде оприлюднена на офіційному сайті Університету в березні-квітні 2022 року).
 4. Пройти медичний огляд військово-лікарською комісією.

На навчання в статусі «студент» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Для навчання необхідно:

 1. Скласти зовнішньо незалежне оцінювання з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська).
 2. Подати заяву на вступ до Інституту в електронній формі.
 3. Пройти фахове вступне випробування (програма фахового вступного випробування буде оприлюднена на офіційному сайті Університету в березні-квітні 2022 року).

Під час навчання курсанти Інституту знаходяться на повному державному забезпеченні:

 • Безкоштовне проживанням у комфортних умовах;
 • Харчування, отримання відповідного речового, медичного та інших видів забезпечення;
 • Грошове забезпечення кожного курсанта Інституту (від 600 грн. на місяць).

Випускники Інституту можуть обіймати посади в структурах сектору безпеки і оборони України, правоохоронних органах із відповідною специфікою діяльності (Національній поліції, Службі безпеки України, військовій службі правопорядку у Збройних Силах України) та інших органах виконавчої влади.

 Особам які навчались в статусі «курсант» присвоюється військове звання «лейтенант».