uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
o.v.pushnyak@mail.nlu.edu.ua

Пушняк Олексій Віталійович

Доцент, кандидат юридичних наук, доцентКафедра теорії і філософії права

Теми кандидатської і докторської дисертацій

Категорія «час» у правовому вимірі

Публікації

Фахові видання

Пушняк О. В. Ультраактивна дія в часі нормативно-правових актів / О. В. Пушняк // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 9. – Х. : Право, 2005. – С. 152-159. — Режим доступу:

http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2498

Пушняк О. В. До питання співвідношення термінів «набуття чинності нормативно-правовим актом» та «введення в дію нормативно-правового акта» [Електронний ресурс] / О. В. Пушняк // Форум права : електрон. наук. фах. вид. — 2012. — № 2. — С. 580–592. — Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1548

Пушняк О. В. Питання дії права в часі при подоланні прогалин у законодавстві [Електронний ресурс] / О. В. Пушняк // Теорія і практика правознавства : електр. наук. фах. вид. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – 2013. – Вип. 2. – Режим доступу : http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5855

Напрями/ теми основних наукових досліджень та інтересів

Джерела права, нормотворчість, дія права, права людини