uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Панельна дискусія «Еколого-правові аспекти сталого розвитку» розпочала передостанній день роботи V Харківського міжнародного юридичного форуму

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого > Наука > Панельна дискусія «Еколого-правові аспекти сталого розвитку» розпочала передостанній день роботи V Харківського міжнародного юридичного форуму

Відкрив науково-практичний захід ректор Університету Анатолій ГЕТЬМАН: «Тема дискусії має надзвичайне значення. Вона пов’язана з забезпеченням Україною та іншими державами Цілей сталого розвитку, які було затверджено на саміті  ООН у 2015 році, і передусім тих цілей, які стосуються екологічної складової такого розвитку, а також реалізації принципів Глобального договору ООН, який спрямований на сприяння соціальній відповідальності бізнесу, зокрема, у сфері охорони навколишнього природного  середовища». Ректор також додав, що ця панельна дискусія є унікальною можливістю для фахівців, практиків, викладачів університетів і коледжів, науковців і політиків з різних країн зібратися разом та обговорити найактуальніші еколого-правові аспекти сталого розвитку, серед яких забезпечення доступності та сталого управління водними ресурсами та санітарією, вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату, забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва, збереження та раціональне використання океанів, морів та морських ресурсів, охорона та відновлення екосистем суші, збереження біологічного розмаїття, боротьба з опустелюванням, сталий розвиток екологічно безпечних технологій та ін.

Генеральним партнером заходу виступив Фонд Конрада Аденауера. Представниця фонду в Харкові Дар’я ДМИТРЕНКО наголосила, що питання сталого розвитку, включно з екологічною повісткою, проблематикою розвитку економіки, є центральними для розбудови і трансформації успішної, процвітаючої, демократичної, правової держави.

Генеральна директорка українського представництва Глобального договору ООН – ініціативи, що спрямована на інтеграцію Цілей сталого розвитку в стратегічну та операційну діяльність бізнесів –  Тетяна САХАРУК привітала учасників форуму і розповіла про програми організації щодо зменшення викидів вуглицю та колективних дій з антикорупції.

Панельну дискусію було умовно поділено на дві сесії. Перша – під модеруванням асистентки кафедри екологічного права Університету – була присвячена виступам іноземних спікерів із Італії, Великобританії, Австрії, Франції, Польщі, Канади, Австралії, Бразилії, Індії, Нігерії, Пакистану та інших країн, які у своїх доповідях торкнулися питань щодо юридичної відповідальності за екологічну шкоду, принципу перестороги, управління природними ресурсами, зміни клімату тощо. Серед них програмна директорка Міжнародного агентства з атомної енергії Юлія ВИСТАВНА (Ініціативи МАГАТЕ у досягненні ЦСР 6 – Дії програми з водних ресурсів), професорка права Школи права та політики університету Кардіффа (Велика Британія) Валері ФОГЛЕМАН (Відповідальність щодо запобігання та усунення екологічної шкоди в рамках Директиви 2004/35/ЄС про екологічну відповідальність), старша наукова співробітниця Інституту процесуального права Макса Планка, Люксембург, членкиня Асоціації адвокатів Італії (Мілан) та Франції (Париж) Алессандра ДОНАТІ (Принцип перестороги: гальмо або важіль для сталого розвитку відповідно до законодавства Європейського Союзу?), Старша аналітикиня з енергетичної політики в OpenExp у Парижі Яміна САХЕБ (Цілі сталого розвитку та зміна клімату – синергія чи компроміс?), викладачка енергетичного права та співдиректорка Університетського центру енергетичного права (Абердін, Шотландія, Великобританія) Дар’я ШАПОВАЛОВА (Оцінка впливу на клімат і енергетичний перехід: управління поставками викопних видів палива). та ін.

На другій сесії, модератором якої виступив завідувач кафедри екологічного права Університету Євгеній СУЄТНОВ, вже українські фахівці представили свої доповіді, присвячені формуванню екологічної держави, екологічним інноваціям, екологічній політиці, еколого-правовій культурі, інституційному забезпеченню сталого розвитку та багатьом іншим питанням. Серед спікерів цієї сесії завідувачка відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України Наталя МАЛИШЕВА (Новітні виклики перед екологічним правом та перспективи їх подолання для забезпечення сталого розвитку), завідувачка кафедри екологічного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Тетяна КОВАЛЬЧУК (Політика сталого розвитку в екологічному праві України), доцентка кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України (м. Київ) Олена КОВТУН (Правова охорона біорізноманіття: сучасні виклики та перспективи розвитку (у контексті сталого розвитку), професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія» Ілля КАРАКАШ (Правове забезпечення реалізації концепції сталого екологічного розвитку в контексті стратегії державної екологічної політики України) та ін.