uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Інститут післядипломної освіти

Директор інституту:

Єрмолаєв Віктор Миколайович

Директор Інституту післядипломної освіти
iposvita@nlu.edu.ua

Професор, доктор юридичних наук

Детальніше

Інститут підвищення кваліфікації (нині – Інститут післядипломної освіти) у складі Університету діє з початку 2002 року. На посаду директора Інституту було призначено д.ю.н., професора В.М. Шульгу. З 2005 р. по 2006 р. Інститут очолював д.ю.н., професор В.Я. Настюк. З вересня 2006 р. директором Інституту призначено д.ю.н., професора В.М. Єрмолаєва.

          З метою розширення напрямів підвищення кваліфікації та перепідготовки за відповідними освітньо-кваліфікаційними програмами наказом ректора № 74 від 17.03.2014 р. Інститут підвищення кваліфікації перейменовано в Інститут післядипломної освіти.

Основними завданнями Інститутом післядипломної освіти є підвищення кваліфікації фахівців з вищою юридичної освітою, які працюють у закладах вищої освіти різних рівнів акредитації та в юридичних установах, підприємствах, організаціях; надання методично-консультаційної допомоги закладам вищої освіти та юридичним установам з питань підвищення кваліфікації, а також програмно-методичної допомоги підприємствам, установам й організаціям. Інститут післядипломної освіти здійснює освітню діяльність у формі спеціалізації, надання підвищення кваліфікації та стажування шляхом платних освітніх послуг на договірній основі. Післядипломну освіту отримують: викладачі закладів вищої освіти України за відповідними освітньо-професійними програмами; державні службовці, практики-юристи тощо. Окремим напрямом роботи інституту є підвищення кваліфікації арбітражних керуючих з питань відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами та працівників виконавчих органів та депутатів Харківської міської та обласної рад. Навчання відбувається з урахуванням фахових потреб, зв’язку з практикою, використанням гнучких, інтерактивних програм на засадах комп’ютерних та телекомунікаційних систем, дистанційних технологій тощо.

          З вересня 2014 року здійснюється набір на курси по підготовці громадян України до вступу у заклади вищої освіти терміном навчання 6 місяців. Заняття проводять досвідчені викладачі середніх шкіл м. Харкова та викладачі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

          Планом діяльності Інституту на перспективу передбачено розширення тематики наукових та методичних семінарів, проведення короткострокових комерційних семінарів, а також семінарів із окремих навчальних дисциплін. Акцентовано увагу на фундаментальних формах підвищення кваліфікації, які віддзеркалюють сучасний рівень юридичної науки і практики.

За роки існування Інституту післядипломної освіти випуск слухачів складає близько 3500 осіб.

Інститут післядипломної освіти

61024 м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2 

iposvita@nlu.edu.ua

(057) 704-11-70

(057) 704-93-54