uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України

Маринів Володимир Іванович

Професор
v.i.maryniv@nlu.edu.ua
(057) 704-92-88

Директор Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України

Детальніше

Дудченко Олександр Юрійович

Доцент
o.yu.dudchenko@nlu.edu.ua
(057) 704-93-73

Заступник директора Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України

Детальніше

Битяк Олексій Юрійович

Доцент
o.yu.bytyak@nlu.edu.ua
(057) 704-93-72

Заступник директора Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України

Детальніше

 

Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України

вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024 

дирекція Інституту – каб. № 7-10, 2 поверх центрального корпусу

(057) 704-92-88; (057) 704-92-75;

just@nlu.edu.ua

Інформація Інституту

Освітні програми

Видатні випускники

Бази практики

Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого створено як факультет відповідно до Наказу Міністра вищої та середньої спеціальної освіти УРСР влітку 1987 року з метою підготовки висококваліфікованих фахівців-юристів для органів юстиції. У серпні того ж року, шляхом переведення 375 студентів зі складу денного факультету № 1 (нині Інститут прокуратури та кримінальної юстиції), було сформовано перший студентський корпус факультету. Згодом відбувся перший випуск (1991 р.) і вже понад 30 років більш ніж 5000 студентів отримали вищу освіту в Інституті (судді, адвокати, нотаріуси тощо).

Першим деканом у 1987 році став доцент кафедри кримінального процесу В. М. Хотинець. З 1993 року по 2004 рік деканом факультету був професор кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн, д.ю.н., академік НАПрНУ В. М. Єрмолаєв; 2004-2009 рр. – доцент кафедри адміністративного права І. М. Компанієць. Заступниками декана у різні часи були: професори Ю. Г. Барабаш, Б. М. Головкін, М. П. Кучерявенко; доктори В. В. Вапнярчук, Д. Є. Кутоманов, Д. О. Білінський; доценти С. Ю. Лукаш, Р. Р. Трагнюк, К. Є. Соляннік, В. Ф. Оболенцев.

У 2012 році наказом ректора Університету факультет № 4 було реорганізовано в Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України.

На цей час в Інституті за державним замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб на денній формі навчається понад 1000 студентів. У 2019 році вперше в Інституті проводився набір студентів на І курс бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти заочної форми навчання (більше 100 студентів). Враховуючи специфіку майбутньої роботи студентам Інституту додатково до основної навчальної програми викладаються спеціальні дисципліни, зокрема «Організація роботи органів юстиції та Державної судової адміністрації», «Організація роботи адвокатури», «Безоплатна правова допомога», «Теорія та практика захисту цивільних прав та інтересів», «Організація роботи в органах суду», «Судове право», «Нормативно-проектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів», «Нотаріат», «Виконавче провадження», «Підготовче провадження», «Міжнародний цивільний процес», «Розгляд судами окремих категорій цивільних справ», «Судовий контроль за виконанням судових рішень», «Публічна служба», «Основи публічного адміністрування», «Адміністративні послуги в сфері юстиції, «Адміністративні процедури».

Інститут знаходиться у Центральному корпусі Університету (пам’ятка архітектури), має зручне розташування  ̶  безпосередньо поряд зі станцією метро «Пушкінська», Науковою бібліотекою та Палацом студентів Університету.

Для здобувачів освіти (студентів) Інституту створені всі необхідні умови для навчання  ̶  до їх послуг просторі, зручні та сучасні лекційні зали, бібліотека, актова зала, центр інформаційних технологій, комп’ютерні класи, їдальня, медичний центр, спортивний клуб та кав’ярні. У центральному корпусі також знаходяться всі кафедри Університету, що дозволяє студентам своєчасно отримувати відповідні консультації зі всіх навчальних дисциплін.

Традиційно студенти Інституту показують високі результати в освоєнні правової матерії. Понад третина випускників щорічно отримують дипломи Університету з відзнакою. Найкращі студенти за визначні здобутки в навчанні стають стипендіатами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Щорічно студенти Інституту займають призові місця на Всеукраїнській студентській олімпіаді з правознавства, значна кількість студентів стають переможцями і лауреатами інших наукових заходів, беруть активну участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях.

В Інституті створена ефективна система студентського самоврядування, в гуртожитках діють студради. За координації дирекції, профспілкового комітету студентів і в тісному контакті з викладачами кафедр проводяться різноманітні наукові, спортивні та культурні заходи.

Навчаючись в Інституті на першому (бакалаврському) або другому (магістерському) рівнях вищої освіти студенти мають можливість скористатися програма міжнародної академічної мобільності, які передбачені угодами між Університетом та закладами вищої освіти інших країн (Португалії, Чеської Республіки, Республіки Польща, Литви, Латвії, Китаю та ін.). Також паралельно з освітнім процесом здобувачі вищої освіти можуть вивчати значну кількість сертифікатних освітніх програм, які запроваджено кафедрами Університету разом з  відомими практиками не лише в Україні, а і закордоном.