0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

V Харківський міжнародний юридичний форум

20 Вересня @ 09:00 - 24 Вересня @ 17:00
Завантаження Події
  • Ця подія минула.
Шановні колеги!
Запрошуємо до участі в заходах V Харківського міжнародного юридичного форуму, що відбудеться з 20 по 24 вересня 2021 року на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Сьогодні Форум є єдиною подією правничого спрямування, що відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 656-р «Про проведення Харківського міжнародного юридичного форуму» має загальнодержавне значення та проводиться спільно  Міністерством економіки України,  Міністерством освіти і науки, Міністерством юстиції та Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого.
Офіційне відкриття Форуму заплановане на 20 вересня 2021 року о 9:00.  Цьогорічними почесними гостями на церемонії відкриття стануть Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан СТЕФАНЧУК, Голова Вищого антикорупційного суду України Олена ТАНАСЕВИЧ, В.о. Директора Державного бюро розслідувань Олексій СУХАЧОВ, провідні вчені та експерти. Захід транслюватиметься у режимі ONLINE на Facebook-сторінці Університету. Взяти участь у Форумі у якості експертів на сьогодні виявили бажання представники 30-ти країн, серед них США, Франція, Німеччина, Італія, Данія, Норвегія, Литва, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан та багато інших.
Цього року ми пропонуємо долучитися до шести панельних дискусій Форуму:
• «Захист економіки від впливу організованої злочинності», модератор Богдан ГОЛОВКІН;
• «Бізнес і права людини: пошук стійких моделей», модератор Олена УВАРОВА;
• «Україна – НАТО: від партнерства з розширеними можливостями до членства в альянсі», модератор Сергій МЕЛЬНИК;
• «Земельне право: скасування мораторію як рушій розвитку», модератор Владислав КИСІЛЬ;
• «Еколого-правові аспекти сталого розвитку», модератор Євген СУЄТНОВ;
• «Права людини в умовах цифрової трансформації суспільства: сучасні виклики, світові тенденції, особливості реалізації і захисту», модератор Дмитро ЛУЧЕНКО.
Пропонуємо вашій увазі повний перелік заходів V Харківського міжнародного юридичного форуму:
 
• Сателітний захід “Європейські цінності і конституційне правосуддя”;
• Інтелектуальна гра для школярів “Що?Де?Коли?”;
•Круглий стіл “Бізнес і права людини у програмах навчання за економічними і юридичними спеціальностями”;
•Сателітний захід “Проєкт нового Кримінального кодексу України у вимірі верховенства права”;
•Сателітний захід “Медичне право та фармацевтичне право: виклики сьогодення”;
•Конституційний салон “Антидискримінація”;
•Сателітний захід “Штучний інтелект та відкриті дані”;
•Сателітний захід “Застосування прав людини до сфери цифрових технологій”;
•Науково-практична конференція “Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України”;
•Осіння школа для студентів “Kharkiv Real Estate & Construction School’ 21”;
•Міждисциплінарний воркшоп “Цифрові технології, людський досвід і право”;
•Майстер-клас з бізнесу і прав людини.
Більше про заходи ви зможете дізнатися на сайті Форуму за посиланням.

Цільова аудиторія заходу – практикуючі юристи, адвокати, науковці, молоді вчені, аспіранти та студенти. В минулому році слухачами ІV Харківського міжнародного юридичного форуму стали близько 1000 учасників. Ці заходи для тих, хто хоче бути в курсі останніх новинок ринку юридичних послуг та бажає спілкуватися з лідерами та колегами-однодумцями.

Поспішайте зареєструватися, кількість місць обмежена.

У разі виникнення будь-яких питань участі у заходах – прохання звертатися безпосередньо до орг. комітету форуму за тел. +38(057) 704 89 65 або на пошту forum@nlu.edu.ua


Dear colleagues,

We kindly invite you to participate in the V Kharkiv International Legal Forum, scheduled for 20-24 September 2021, on the base of Yaroslav Mudryi National Law University.

Today the Forum is the only legal event that, in 2018, was given a status of a national event by the Order № 656-р of Cabinet Ministers of Ukraine “About holding the Kharkiv International Legal Forum”, supported by the Ministry of Economy of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine, Ministry of Justice of Ukraine and Yaroslav Mudryi National Law University.

The official opening ceremony is scheduled for 20 September, 2021 at 09:00 a.m.

This year the honored guests of the Forum will be First Deputy Chairperson of the Verkhovna Rada of Ukraine RUSLAN STEFANCHUK, the head of Supreme Anti-Corruption Court OLENA TANASEVYCH, the Deputy Director of the State Bureau of Investigation OLEKSII SUKHACHOV, heads of law enforcement agencies, leading scientists and experts. Representatives of approximately 30 countries, including the United States, France, Germany, Italy, Denmark, Norway, Lithuania, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan and many others have expressed a desire to take part in the Forum.

The event will be broadcast ONLINE on the official University’s Facebook page.

We offer you to join the next six discussion panels of the Forum 2021:

· “Human rights in the digital transformation of society: current challenges, global trends, specifics of implementation and protection” – moderator Prof Dmytro Luchenko;

· “Protecting the economy from the influence of organized crime” – moderator Prof Bogdan Golovkin;

· “Environmental and legal aspects of sustainable development” – moderator Assoc Prof Yevhen Suietnov;

· “Ukraine – NATO: from a partnership with expanded opportunities to membership in the alliance” – moderator Assoc Prof Serhii Melnyk;

· “Business and human rights: finding sustainable models” – moderator Dr. Olena Uvarova.

 

We would like to bring to your attention a full list of events of V Kharkiv International Legal Forum

· Satellite event “European values and constitutional justice”;

· Intellectual game for schoolchildren “What? Where? When?”;

· Round table “Business and human rights are in a curriculum for Economics and Law students”;

· Satellite event “A draft of the new Criminal Code of Ukraine in the dimension of the rule of law”;

· Satellite event “Medical Law and Pharmaceutical Law: Present-Day Challenges”;

· Constitutional Salon “Antidiscrimination”;

· Satellite event “Artificial Intelligence and Open Data”;

· Satellite event “Implementation of human rights in the field of digital technologies”;

· Academic conference “Combating crime and corruption: International standards and Ukrainian experience”;

· Autumn School for Students “Kharkiv Real Estate & Construction School ’21”;

· Interdisciplinary workshop “Digital Technologies, Human Experience and Law”;

· Master class on business and human rights.

 

On the Forum website, you will find the full list of events:

The target audience of the event is practising lawyers, attorneys, scholars, graduate students and students. Last year, about 1,000 participants attended the IV Kharkiv International Legal Forum. This event is for a person who wants to be aware of the latest developments in the legal services market and wants to communicate with public leaders and like-minded colleagues.

Hurry up and register now! Limited number of places.

In case any questions concerning participation in the event, please feel free to contact the Forum’s Organizing Committee via telephone +38(057) 704 89 65 or email forum@nlu.edu.ua

Деталі

Початок:
20 Вересня @ 09:00
Кінець:
24 Вересня @ 17:00
Подія Категорія:
Теги Подія:
Веб-сайт:
https://legalforum.nlu.edu.ua/

Організатор

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Веб-сайт:
nlu.edu.ua