- Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого - https://nlu.edu.ua/en -

Poltava Law College