Проведено процедуру подовження ліцензії освітньої діяльності Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого з підготовки іноземних громадян

29-05-2010, 12:35

29 – 30 травня проведено процедуру подовження ліцензії освітньої діяльності Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого з підготовки іноземних громадян за освітньо-кваліфікаційними рівнями “Бакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр” за спеціальністю “Правознавство”, галузь знань 0304 “Право”, напрям підготовки 6.030401 “Право”, 6.030402 “Правознавство”.

Ліцензійна експертиза відбулася відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1730-л від 26 травня 2008 р. про проведення ліцензійної експертизи і на основі “Порядку ліцензування освітніх послуг”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. №1019.

У загальному висновку відзначено, що загальний стан навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного та кадрового забезпечення, рівень паспортно-візової та облікової роботи дає змогу зробити висновок про можливість надання Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого ліцензії на підготовку іноземних громадян за освітньо-кваліфікаційними рівнями “Бакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр” за спеціальністю “Правознавство”, галузь знань 0304 “Право”, напрям підготовки 6.030401 “Право”, 6.030402 “Правознавство” загальним обсягом 200 осіб терміном 12 років.