Відбулася VІI Всеукраїнська наукова конференція студентів і аспірантів «Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників», присвячена 85-річчю з дня народження академіка НАПрН України, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки Ю.М.Грошевого

30-05-2016, 15:20

Sorry, this entry is only available in Українська мова and Russian.