uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Кафедра теорії і філософії права

Петришин Олександр Віталійович

Завідувач кафедри
o.v.petryshyn@nlu.edu.ua

Президент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор

Детальніше

Кафедра теорії держави і права була створена в 1930 р. В цей час під керівництвом проф. К.О. Берновського виокремлюється група вчених, які займалися виключно дослідженням проблем теорії держави і права.

На кафедрі в різні часи працювали відомі вчені, професори: К.О. Берновський, В.І. Сливицький, П.О. Недбайло, П.Т. Полежай, В.В. Копейчиков, В.М. Горшеньов, Г.О. Борисов, М.А. Придворов, В.Д. Ткаченко, М.В. Цвік, Г.Г. Демиденко.

За роки свого існування кафедру очолювали: проф. К.О. Берновський (1930–1937); проф. В.І. Сливицький (1937–1955); д-р. юрид. наук, проф. С.Л. Фукс завідував об’єднаними кафедрами теорії та історії держави і права (1955–1963); д-р. юрид. наук, проф. А.Й. Рогожин (1964–1971); д-р. юрид. наук, проф. П.Т. Полежай (1971–1973); в.о. зав. кафедри канд. юрид. наук, доц. М.В. Цвік (1973–1974); канд. юрид. наук, доц. В.І. Тертишніков (1975–1978); д-р. юрид. наук, проф. В.М. Горшеньов (1978–1984); д-р. юрид. наук, проф. Г.О. Борисов (1984–1988); д-р. юрид. наук, проф. М.А. Придворов (1988–1993); канд. юрид. наук, проф. В.Д. Ткаченко (1993–2006). З 2006 року кафедрою керує О.В. Петришин, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, президент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України.

На підставі рішення вченої ради університету від 27 червня 2018 р. кафедру теорії держави і права було перейменовано в кафедру теорії і філософії права.

 

м. Харків, вул. Пушкінська, 77, ауд. 38.

тел. (057) 704-92-72

kaf_teorphilosoph@nlu.edu.ua

Інформація кафедри

Навчальні дисціпліни

Члени кафедри

Інформація про гуртки