uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Кафедра соціології та політології

Требін Михайло Петрович

Завідувач кафедри
m.p.trebin@nlu.edu.ua
(057) 704-92-38
Детальніше

Кафедра була створена у 1975 р. На той час вона мала назву кафедри наукового комунізму. 1989 р. кафедру було перейменовано у кафедру теорії соціалізму, у 1990 р. – кафедру соціально-політичних відносин, у 1991 р. – кафедру соціології, з 1994 р. кафедра має сучасну назву.

Від дня заснування і до 1981 р. кафедрою завідував кандидат історичних наук, доцент Анатолій Дмитрович Мацина; з 1981 р. по серпень 1994 р. – доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України Валентина Іларіонівна Астахова; з вересня 1994 р. по липень 2006 р. – доктор філософських наук, професор, заслужений працівник освіти України Наталя Пилипівна Осипова. Із серпня 2006 р. кафедру очолює доктор філософських наук, професор Михайло Петрович Требін.

На кафедрі у різні роки працювали і працюють доктор філософських наук, професор В.О. Лозовой, який у 1990 р. очолив кафедру культурології, відокремлену від кафедри теорії соціалізму; доктор соціологічних наук, професор Л.М. Герасіна, доктор філософських наук, професор Г.П. Клімова, доктор філософських наук, професор О.М. Кузь, доктор політичних наук, професор Г.М. Куц, доктор філософських наук, професор О.Ю. Панфілов, доктор соціологічних наук, професор В.Л. Погрібна, доктор політичних наук, професор І.О. Поліщук, доктор юридичних наук, професор О.В. Сердюк, кандидат філософських наук, професор Ю.М. Розенфельд; кандидати наук, доценти О.М. Бардін, О.О. Безрук, Г.Ю. Васильєв, В.Д. Воднік, О.В. Волянська, С.О. Горбунова-Рубан, В.О. Даніл’ян, А.С. Дорошкевич, В.Я. Зимогляд, Ю.І. Золотарьова, Е.А. Кальницький, О.О. Маркозова, І.В. Підкуркова, О.М. Сахань, Ю.С. Сіда, О.В. Ставицька, А.П. Смелянцев, кандидати наук І.В. Головко, О.О. Єригін, Г.М. Жовта, О.П. Карманов, Н.О. Карпова, С.Б. Решетняк, О.М. Руднєва, О.В. Стронова, В.Д. Яценко, викладачі О.С. Бодров та В.М. Ястребов.

У грудні 2004 р. за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, плідну науково-педагогічну діяльність професор Л.М. Герасіна Указом Президента України була нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

У 2014 р. викладачі кафедри М.П. Требін, В.Д. Воднік, Ю.І. Золотарьова, Г.П. Клімова, Н.П. Осипова, І.В. Підкуркова отримали премію Ярослава Мудрого в номінації «За підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей закладів вищої освіти».

У 2015 р. науковці кафедри М.П. Требін, О.В. Волянська, Л.М. Герасіна, В.Я. Зимогляд, В.Л. Погрібна, І.О. Поліщук, О.М. Сахань отримали премію Ярослава Мудрого в номінації «За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства».

61024 м. Харків, вул. Пушкінська, 77,каб. 232

кафедра соціології та політології

 тел. (057) 704-92-38

kaf_sociol@nlu.edu.ua

 

 

Інформація кафедри

Наукова діяльність

Члени кафедри

Інформація про гуртки