uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Кафедра іноземних мов №3

Кузнецова Олена Юріївна

Завідувачка кафедри
o.yu.kuznetsova@nlu.edu.ua
(057) 704-93-87

докторка педагогічних наук, професорка

Детальніше

Кафедра іноземних мов № 3 як навчальний підрозділ університету створена 21 вересня 2010 р. з метою оптимізації організації навчального процесу.

Кафедра здійснює викладання дисциплін «Іноземна мова», «Студії з іноземної мови» для студентів 1 та 4 курсів денної форми навчання  в Інституті прокуратури та кримінальної юстиції.  Навчання іноземної мови у вищій освіті спрямоване передусім на формування й розвиток у студентів професійно орієнтованої  іншомовної комунікативної компетенції. Відповідно метою навчання дисципліни визначено формування професійної іншомовної комунікативної компетенції: лінгвістичної, мовленнєвої та соціокультурної, необхідної і достатньої для професійної усної і письмової комунікації іноземною мовою, самостійного пошуку й опрацювання іншомовних юридичних текстів різних типів.

Викладачі кафедри систематично докладають зусиль щодо впровадження сучасних методів навчання та використання новітніх  педагогічних технологій і технологічних пристроїв.

Викладачі кафедри значну увагу приділяють підвищенню кваліфікації і системному професійному розвитку, проходячи курси підвищення кваліфікації у різних вишах Харкова та за кордоном, а  також беручи участь у заходах міжнародної організації викладачів англійської мови TESOL.

Викладачі кафедри постійно ведуть роботу з оновлення й модернізації навчальних програм, силлабусу навчальної дисципліни, підготовки фаховоорієнтованих навчальних посібників (Legal Path (2017, 2019); Competence in English (2018), Підготовка до ЄВІ з англійської мови: Training and Practice (2020), підготовки й добору інтерактивних навчальних матеріалів з використанням ІКТ та електронних ресурсів.

Старша лаборантка – Блінкова Мадина Валеріївна; лаборантка – Саєнко Катерина Євгенівна

 

Кафедра іноземних мов №3

м. Харків, вул. Пушкінська, 104-Е, аудиторії № 6 та № 7.

kafinyaz3@nlu.edu.ua

(057) 704-93-87

 

Інформація кафедри

Наукова діяльність

Члени кафедри