uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Кафедра іноземних мов №2

Липко Ірина Петрівна

Завідувачка кафедри
l.p.lypko@nlu.edu.ua
(057) 704-90-55

кандидатка філологічних наук, доцентка

Детальніше

Як самостійний навчальний підрозділ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого кафедра іноземних мов №2 почала функціонувати з 22 листопада 1999 р., коли його керівництвом було прийнято рішення про необхідність забезпечення належних умов для викладання іноземних мов на факультетах підготовки кадрів для Міністерства закордонних справ України, Міністерства внутрішніх справ України, Пенсійного фонду України, на військово-юридичному факультеті та на заочному факультеті №2, що розташовані в корпусі Університету по вулиці Динамівській, 4.

Колектив кафедри налічує 9 штатних викладачів: завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент І.П. Липко, кандидат філологічних наук, доцент Т.М. Щокіна, кандидат філологічних наук, доцент М.О. Зайцева, кандидат психологічних наук, доцент Н.А. Сорока, кандидат філософських наук, доцент С.М. Романюк, кандидат педагогічних наук, доцент Д.І. Демченко, кандидат філологічних наук, кандидат філологічних наук, доцент В.В. Місеньова; старший викладач Т.Є. Малєєва; старший лаборант К.О. Соколова.

Колектив кафедри глибоко шанує викладачів, які стояли біля джерел кафедри: С.М. Воронін, Л.П. Виск, В.С. Кононеко, І.Г. Мараховська, Ф.М. Котік, А.В. Іванцова, професор А.Б. Чистякова, професор Л.М. Черноватий, В.В. Зайда, Є.І. Голубєва, Н.В. Кудинич.

     Високі вимоги до викладання іноземних мов на факультеті підготовки кадрів для Міністерства закордонних справ України зумовлюють активізацію навчального процесу, поглиблення міждисциплінарних зв’язків та урізноманітнення форм аудиторної роботи зі студентами. На кафедрі викладається курс юридичного перекладу.

     Планомірно впроваджуються інформаційні та інтерактивні технології у навчальний процес. Створено аудіовізуальний клас з інтерактивною дошкою. Це дозволяє значною мірою варіювати зміст занять та інтенсифікувати процес навчання завдяки програмному забезпеченню та роботі в режимі он-лайн.

      Кафедра впроваджує нові лінгводидактичні технології, що враховують специфіку навчання професійно спрямованого англомовного дискурсу, за двома напрямами: адаптація автентичних курсів з англійської мови до вимог української системи освіти та розробки, експериментальна перевірка і публікація власних навчально-методичних матеріалів, що враховують потреби студентів Університету.

  Кафедрою були видані підручники та посібники, 8 з яких мають гриф Міністерства освіти і науки України: підручник «Англійська мова для юристів-міжнародників» (2004), посібник для студентів-юристів з поглибленим вивченням дипломатії та міжнародного права (2004), навчальний посібник «Deutsch для студентів-юристів з поглибленим вивченням міжнародного права та дипломатичних відносин» (2004), «Практична граматика англійської мови з вправами. Том 1» (2005), «Переклад англомовної юридичної літератури» (2006), «Міжнародні конвенції у галузі прав людини» (2006), «Русско-испанский словарь лексических параллелей» (2006), Тематический сборник для студентов юридических ВУЗов (2006), «Розмовні теми з німецької мови та завдання для самостійної роботи» (2006), «Практична граматика англійської мови з вправами. Базовий курс» (2007), «Буква закону: навчальний посібник з англійської мови для навчання професійного спілкування майбутніх правників» (2010),  навчальний посібник з французької мови «Французька мова для юристів» (2012), «Матеріали до практичних занять для студентів І та ІІ курсів заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Іноземна мова(англійська, німецька, французька)» (2013), «Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» за напрямом підготовки «Міжнародне право» (2013).

      Перспективи розвитку кафедри пов’язані з підготовкою фахівців за спеціальністю «Переклад» напряму підготовки «Міжнародне право». Кафедра здійснює практичні кроки у цьому напрямі: значна частина викладачів приєдналася до Всеукраїнської спілки викладачів перекладу (ВСВП) для вивчення досвіду навчання майбутніх перекладачів. У межах такої співпраці кафедрою був проведений «круглий стіл» з проблем навчання перекладу з урахуванням вимог працедавців, у якому взяли участь представники усіх навчальних  закладів Харкова, що навчають перекладачів, а також інших університетів України. Співпрацю з ВСВП вирішено продовжити в плані розробки нових матеріалів для потреб підготовки фахівців за спеціальністю «Переклад».

 

Кафедра іноземних мов №2

м. Харків, вул. Динамівська 4, 7 поверх, 702 кабінет.

kafinyaz2@nlu.edu.ua

(057) 704-90-55, (057) 704-90-56

Інформація кафедри

Наукова діяльність

Члени кафедри

Інформація про наукові гуртки