Інститут післядипломної освіти

Директор

Віктор Миколайович Єрмолаєв 

Народився 7 липня 1957 року в с. Довгалівка Балаклійського р-ну Харківської обл. У 1983 р. закінчив з відзнакою Харківський юридичний інститут за спеціальністю «Правознавство», доктор юридичних наук (2006), професор (2007), академік Національної академії правових наук України (2017). З 1988 р. до  1993 р. працював у Харківському юридичному інституті асистентом, старшим викладачем, доцентом, заступником декана факультету підготовки кадрів для Міністерства внутрішніх справ України. У 1993 – 2004 рр. – декан факультету підготовки кадрів для Міністерства юстиції та судової адміністрації України. 2004 – 2006 рр. – докторант. З вересня 2006 р. – директор Інституту післядипломної  освіти.

Тел. 704-93-54, 704-11-70 (факс).

Основними завданнями ІПО є підвищення кваліфікації фахівців з вищою юридичної освітою, які працюють у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації та в юридичних установах, підприємствах, організаціях; надання методично-консультаційної допомоги вищим навчальним закладам та юридичним установам з питань підвищення кваліфікації, а також програмно-методичної допомоги підприємствам, установам й організаціям, запровадження додаткових освітніх програм для студентів університету. ІПО здійснює освітню діяльність у формі спеціалізації, надання підвищення кваліфікації та стажування шляхом платних освітніх послуг на договірній основі. Післядипломну освіту отримують: викладачі вищих навчальних закладів України (I-IV рівнів акредитації) за освітньо-професійними програмами, розробленими для відповідних циклів; державні службовці – працівники Пенсійного фонду України; працівники Національної служби посередництва та примирення, практики-юристи. Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється за циклами: історико-теоретичний, цивільно-правовий, адміністративно-правовий, кримінально-правовий та ін. Навчання відбуваються з урахуванням фахових потреб, зв’язку з практикою, використанням гнучких, інтерактивних програм на засадах комп’ютерних та телекомунікаційних систем, дистанційних технологій тощо.

На базі Інституту діє внутрішньо-вузівська підготовка «Школа професійної майстерності» для викладачів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, яка здійснює свою діяльність за навчальними програмами «Проблеми теорії та педагогіки вищої школи» для викладацького складу Університету, педагогічний стаж якого складає менше 10 років та «Актуальні проблеми вищої юридичної освіти» для викладачів, педагогічний стаж яких сягає більше ніж 10 років.

На базі Інституту післядипломної освіти працюють також навчальні курси з поглибленого вивчення іноземної мови за РВМ (В2) серед студентів ІІ та ІІІ курсів університету.

Відповідно до договору між Державною комісією по цінних паперах та фондовому ринку і Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого в  Інституті відбувалося навчання студентів п’ятого курсу Університету за спеціалізацією «Торгівля цінними паперами».

З вересня 2014 року здійснюється набір на курси по підготовці громадян України до вступу у вищі навчальні заклади за навчальними програмами обсягом 432 та 864 год., терміном навчання на 3 і 6 місяців відповідно. Заняття проводять досвідчені викладачі середніх шкіл м. Харкова та викладачі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

На базі Інституту діють сертифікатні освітні професійні програми:

– податковий юрист;

– медіа-право;

– ІТ-право;

– юридичний бізнес.

За роки існування Інституту післядипломної освіти випуск слухачів складає більш ніж 2800 осіб.

Контакти: 61024 м. Харків, вул. Студентська 5; тел. 704-93-54, 704-11-70 (факс)