Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України

Директор

Володимир Іванович Маринів 

Народився 1 березня 1969 року у місті Калуші Івано-Франківської обл. У 1995 р. закінчив слідчо-криміналістичний факультет № 3 Національної юридичної академії України, спеціальність – «Правознавство». З 1998 року – асистент кафедри кримінального процесу. Кандидат юридичних наук з 1999 року, доцент кафедри кримінального процесу з 2002 року. Заступник директора Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України з 2000 року. У 1999 – 2004 рр. – голова студентського наукового товариства Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Член профспілкового комітету співробітників університету. З 2009 року – директор  Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України. Заслужений юрист України (2015 р.). Під науковим керівництвом В.І.Мариніва  захищено три кандидатські дисертації.

Автор понад 80 наукових та навчально методичних праць (в тому числі має праці у наукометричних базах Scopus та Web of Science) та співавтор коментарів до Конституції України і Кримінального процесуального кодексу України, підручника «Кримінальний процес».

Тел.  (057) 704-92-88

 

 Заступники директора

Олександр Юрійович Дудченко

Народився 30 травня 1986 року у м. Антрациті Луганської області. У 2009 році закінчив Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, спеціальність – «Правознавство». З 2019 року доцент кафедри судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук з 2014 року.  2015  ̶  2019 рр. – Голова первинної профспілкової організації студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

 З 2017 року – заступник директора Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України.

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних публікацій, присвячених проблемам судових та правоохоронних органів.

Тел. (057) 704-93-73

Олексій Юрійович Битяк

Народився 13 вересня 1984 року в м. Харкові. У 2006 році закінчив Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство». З 2019 року доцент кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук з 2010 року.

З 2017 року – заступник директора Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України.

Автор понад 30 публікацій, присвячених проблемам в електроенергетичному комплексі.

Тел. (057) 704-93-72

 

Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого створено як факультет відповідно до Наказу Міністра вищої та середньої спеціальної освіти УРСР влітку 1987 року з метою підготовки висококваліфікованих фахівців-юристів для органів юстиції. У серпні того ж року, шляхом переведення 375 студентів зі складу денного факультету № 1 (нині Інститут прокуратури та кримінальної юстиції), було сформовано перший студентський корпус факультету. Згодом відбувся перший випуск (1991 р.) і вже понад 30 років більш ніж 5000 студентів отримали вищу освіту в Інституті (судді, адвокати, нотаріуси тощо).

У 2012 році наказом ректора Університету факультет реорганізовано в Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України.

Першим деканом у 1987 році став доцент кафедри кримінального процесу В. М. Хотинець. З 1993 року по 2004 рік деканом факультету був професор кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн, д.ю.н., академік НАПрНУ В.М.Єрмолаєв; 2004-2009 рр. – доцент кафедри адміністративного права І.М.Компанієць. Заступниками декана у різні часи були: професори Ю.Г. Барабаш, Б.М.Головкін, М.П.Кучерявенко; доктори юридичних наук В.В.Вапнярчук, Д.Є.Кутоманов, Д.О.Білінський; доценти С.Ю.Лукаш, Р.Р.Трагнюк, К.Є.Соляннік, В.Ф.Оболенцев.

Нині директором Інституту є доцент кафедри кримінального процесу В.І.Маринів, його заступниками – доцент кафедри судоустрою та прокурорської діяльності О.Ю.Дудченко та доцент кафедри господарського права О.Ю. Битяк.

На цей час в Інституті за державним замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб на денній формі навчається понад 1000 студентів. У 2019 році вперше в Інституті проводився набір студентів на І курс бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти заочної форми навчання (більше 100 студентів). Враховуючи специфіку майбутньої роботи студентам Інституту додатково до основної навчальної програми викладаються спеціальні дисципліни, зокрема «Організація роботи органів юстиції та Державної судової адміністрації», «Організація роботи адвокатури», «Безоплатна правова допомога», «Теорія та практика захисту цивільних прав та інтересів», «Організація роботи в органах суду», «Судове право», «Нормативно-проектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів», «Нотаріат», «Виконавче провадження», «Підготовче провадження», «Міжнародний цивільний процес», «Розгляд судами окремих категорій цивільних справ», «Судовий контроль за виконанням судових рішень», «Публічна служба», «Основи публічного адміністрування», «Адміністративні послуги в сфері юстиції, «Адміністративні процедури».

 Інститут знаходиться у Центральному корпусі Університету (пам’ятка архітектури), має зручне розташування  ̶  безпосередньо поряд зі станцією метро «Пушкінська», Науковою бібліотекою та Палацом студентів Університету.

Для здобувачів освіти (студентів) Інституту створені всі необхідні умови для навчання  ̶  до їх послуг просторі, зручні та сучасні лекційні зали, бібліотека, актова зала, центр інформаційних технологій, комп’ютерні класи, їдальня, медичний центр, спортивний клуб та кав’ярні. У центральному корпусі також знаходяться всі кафедри Університету, що дозволяє студентам своєчасно отримувати відповідні консультації зі всіх навчальних дисциплін.

Традиційно студенти Інституту показують високі результати в освоєнні правової матерії. Понад третина випускників щорічно отримують дипломи Університету з відзнакою. Найкращі студенти за визначні здобутки в навчанні стають стипендіатами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Щорічно студенти Інституту займають призові місця на Всеукраїнській студентській олімпіаді з правознавства, значна кількість студентів стають переможцями і лауреатами інших наукових заходів, беруть активну участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях.

В Інституті створена ефективна система студентського самоврядування, в гуртожитках діють студради. За координації дирекції, профспілкового комітету студентів і в тісному контакті з викладачами кафедр проводяться різноманітні наукові, спортивні та культурні заходи.

Навчаючись в Інституті на першому (бакалаврському) або другому (магістерському) рівнях вищої освіти студенти мають можливість скористатися програма міжнародної академічної мобільності, які передбачені угодами між Університетом та закладами вищої освіти інших країн (Португалії, Чеської Республіки, Республіки Польща, Литви, Латвії, Китаю та ін.). Також паралельно з освітнім процесом здобувачі вищої освіти можуть вивчати значну кількість сертифікатних освітніх програм, які запроваджено кафедрами Університету разом з  відомими практиками не лише в Україні, а і закордоном.

Випускники Інституту складають значну частину суддівського корпусу в України, є провідними фахівцями Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України та Верховного Суду, а також працюють в органах прокуратури, Національної поліції та інших органах державної влади і місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях. Більше половини обласних територіальних представництв Міністерства юстиції України та Державної судової адміністрації сьогодні очолюють випускники Інституту.

Контакти Інституту:

Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України розташований за адресою: вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024 (Центральний корпус Університету);

Дирекція Інституту – каб. № 7-10, 2 поверх центрального корпусу.

Диспетчер – Вилцан Анастасія Олександрівна (випускниця Інституту за освітнім ступенем   «Магістр» 2017 року),

тел. (057) 704-92-88;

Секретарі –Шуть Анна Вікторівна та Якименко Євгенія Романівна (студентки Інституту);

тел. (057) 704-92-75;

Е-mail – just@nlu.edu.ua;

Facebook –  https://www.facebook.com/fjustnulau.edu.ua/  

Instagram – https://www.instagram.com/just_nulau/

Telegram  ̶  https://t.me/JustNlu.