Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України

Директор

Володимир Іванович Маринів 

Народився 1 березня 1969 р. у м. Калуші Івано-Франківської обл. У 1995 р. закінчив слідчо-криміналістичний факультет № 3 Української юридичної академії, спеціальність – «Правознавство». З 1998 р. – асистент кафедри кримінального процесу. Кандидат юридичних наук з 1999 р., доцент кафедри кримінального процесу з 2002 р. Заступник директора Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України з 2000 р. У 1999 – 2004 рр. – голова студентського наукового товариства Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Член профспілкового комітету співробітників університету. З 2009 р. – директор  Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України. Заслужений юрист України (2015р.). Під науковим керівництвом В.І. Мариніва  захищено три кандидатські дисертації.

Автор понад 70 наукових праць, співавтор коментарів до Конституції України, Кримінального процесуального кодексу України, підручника «Кримінальний процес України» у складі авторських колективів.

Тел. 704-11-56

 

 

О.Ю.ДудченкоЗаступник директора

Олександр Юрійович Дудченко

Народився 30 травня 1986 року у м. Антрацит Луганської обл. У 2009 р. закінчив Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, спеціальність – «Правознавство». З 2014 р. асистент кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук з 2014 року. Голова первинної профспілкової організації студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого з 2015 року.

З 2017 р. – заступник директора Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України.

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних публікацій, присвячених проблемам судових та правоохоронних органів.

Тел. 704-93-73

Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого створено як факультет відповідно до Наказу Міністра вищої та середньої спеціальної освіти УРСР влітку 1987 року з метою підготовки висококваліфікованих фахівців-юристів для органів юстиції. У серпні того ж року, шляхом переведення 375 студентів зі складу денного факультету № 1 (нині Інститут прокуратури та кримінальної юстиції), було сформовано перший студентський корпус факультету. Згодом відбувся перший випуск (1991 р.) і вже понад 25 років більш ніж 5000 студентів отримали вищу освіту в Інституті (судді, адвокати, нотаріуси тощо).

У 2012 році наказом ректора Університету факультет реорганізовано в Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України задля підготовки фахівців до Державної виконавчої служби України та Державної судової адміністрації України.

Першим деканом у 1987 р. став доцент кафедри кримінального процесу В.М. Хотинець. З 1993 р. по 2004 р. деканом факультету був проф. кафедри історії держави та права України та зарубіжних країн, д.ю.н., академік НАПрНУ В.М.Єрмолаєв; 2004-2009 рр. – доцент кафедри адміністративного права І.М. Компанієць. Заступниками декана у різні часи були: М.П.Кучерявенко, Б.М. Головкін, Ю.Г. Барабаш, С.Ю. Лукаш, Р.Р. Трагнюк, В.В. Вапнярчук, Д.Є. Кутоманов, К.Є.Соляннік, Д.О. Білінський.

Нині директором Інституту є доцент кафедри кримінального процесу В.І. Маринів, його заступниками –  доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права В.Ф. Оболенцев та асистент кафедри організації судових та правоохоронних органів О.Ю.Дудченко.

Сьогодні в Інституті за бюджетною і контрактною формами навчання – понад 1800 студентів. Враховуючи специфіку майбутньої роботи студентам Інституту додатково до основної навчальної програми викладаються спеціальні дисципліни, зокрема «Організація роботи адвокатури», «Нормативно-проектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів», «Нотаріат», «Виконавче провадження», «Провадження у справах досудового розгляду», «Організація роботи в органах суду».

Випускники Інституту складають значну частину суддівського корпусу в України, є провідними фахівцями Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України та Вищого спеціалізованого суду України  з розгляду цивільних та кримінальних справ, а також працюють в органах прокуратури, Національній поліції та інших органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.

Відомі випускники:

  • Сергій Григорович Міщенко – народний депутат України;
  • Артем Сергійович Ситник – Директор Національного антикорупційного бюро України;
  • Андрій Олексійович Леванчук– суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
  • Єлизавета Павлівна Євграфова – суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
  • Світлана Григорівна Серьогіна – член-кореспондент НАПрНУ, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, директор НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України;
  • Олександр Володимирович Лисодєд– кандидат юридичних наук, доцент, декан вечірнього факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
  • Станіслав Петрович Погребняк – доктор юридичних наук Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
  • Ольга Георгіївна Шило – член-кореспондент НАПрНУ, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
  • Богдан Миколайович Головкін – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
  • Тетяна Євгеніївна Кагановська – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, декан юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та ін.

Контакти Інституту:

Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України розташований за адресою: вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024;

Дирекція Інституту – каб. № 8, 2 поверх, центрального корпусу (вул. Пушкінська, 77),

Диспетчер Анастасія Велцан,

Секретарі Юліана Полякова та Даріна Клепка,

тел. 704-92-75; e-mail: just@nlu.edu.ua