Факультет правосуддя

ДЕКАН
Вячеслав Олексійович Рум’янцев 

Народився 12 вересня 1954 р. у м. Донецьк.

1979 р. закінчив прокурорський факультет Харківського юридичного інституту (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) за спеціальністю «Правознавство»; доктор юридичних наук (1998), професор (2001), член-кореспондент Національної академії правових наук України (2004).

З 1979 р. до 1983 р. працював асистентом. 1983 – 1986 рр. – навчання в аспірантурі. 1986 – 1993 рр. – доцент, заступник декана. 1993 – 1996 рр. – навчання в докторантурі. З 1996 р. до 2001 р. – доцент, з 2001 р. – професор кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн.

З 1999 р. – декан факультету підготовки професійних суддів (нині – факультет правосуддя).

Тел. 715-62-11, 704-93-77

Відповідно до розпорядження Президента України у квітні 1999 р. в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого створено факультет підготовки професійних суддів, завданням якого стала підготовка висококваліфікованих кадрів суддівського корпусу України, а саме суддів місцевих судів, що призначаються вперше. Факультет став першою в Україні установою, яка розпочала підготовку професійних суддів. Його організація та діяльність значною мірою спираються на досвід підготовки суддівського корпусу в країнах Європи.

У 2014 р. факультет перейменовано на факультет правосуддя. Відповідно розширено профіль освітньої програми та професійної підготовки, які охоплюють: судову роботу та управління в галузі юстиції (для кандидатів на посади професійних суддів, працівників апарату суддів, фахівців територіальних управлінь судової адміністрації та управлінь юстиції), адвокатури та нотаріату.

Підготовка магістрів на факультеті здійснюється за рахунок коштів державного бюджету (денна форма) та фізичних або юридичних осіб (денна та заочна форма) на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» або «Спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство». Термін навчання за денною формою навчання 1 рік 6 місяців, за заочною – 1 рік 6 місяців на базі ОКР «Спеціаліст», та 2 роки на базі ОКР «Бакалавр».

Навчальний процес на факультеті проводиться за спеціальним навчальним планом, який передбачає поглиблене вивчення студентами спецкурсів з цивільного, кримінального, трудового та інших галузей права, організації судової системи в Україні, статусу суддів, організації та діяльності адвокатури та нотаріату як в Україні, так і інших країнах, інформаційних технологій у судочинстві тощо. Особлива увага у навчальному процесі звернена на здобуття студентами практичних вмінь з ведення судового процесу у цивільних і кримінальних справах, прийняття рішень і складання процесуальних документів, практичної діяльності адвоката на різних стадіях судового процесу та нотаріальної діяльності. Вирішенню цих завдань значною мірою сприяють практичні заняття у вигляді ділових ігор, навчальних судових процесів з використанням реальних справ із судової практики місцевих судів та Апеляційного суду Харківські області, відповідних практикумів.

За роки існування на факультеті підготовлено понад 2000 магістрів, значна кількість яких працює на посадах суддів, в управліннях юстиції та судової адміністрації, адвокатами, нотаріусами та юрисконсультами.

Адреса факультету: м. Харків, вул. Студентська 5/4 (навпроти Молодіжного парку).

Тел. (057) 704-93-77;  факс (057) 704-62-11; e-mail:  fsuddiv@gmail.com