Полтавський юридичний коледж

Перейти на сайт Полтавського юридичного коледжу …

Полтавський юридичний коледж – це новостворений підрозділ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації, що вперше здійснив набір студентів у 2014 році.

Коледж готує фахівців для органів державної влади, правосуддя, установ юстиції, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та інших сфер юридичної діяльності за денною і заочною формами навчання за спеціальністю 5.03040101 Правознавство, освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст. Відповідно до рішення Акредитаційної комісії України від 8 липня 2014 року ліцензований обсяг прийому становить:  за денною формою навчання – 100 осіб, за заочною – 50 осіб.

Молодший спеціаліст – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі загальної середньої освіти здобув загальнокультурну підготовку, спеціальні уміння  та знання, має певний досвід їх застосування для вирішення типових професійних завдань, які передбачені для відповідних посад, у певній галузі.

Освітньо-кваліфікаційна програма підготовки молодшого спеціаліста забезпечує одночасне здобуття базової вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти або  на основі базової загальної середньої освіти з наданням можливості здобути повну загальну середню освіту.

Студенти навчаються як за державним замовленням, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Набір на денне відділення проводиться на базі 9 класів (термін навчання – 4 роки) і на базі 11 класів (термін навчання – 2 роки 10 місяців).

Зарахування до Полтавського юридичного коледжу відбувається на конкурсній основі. Випускники 9-х класів складають іспити з української мови (диктант) та історії України, випускники 11-х класів подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, історії України.

Випускники коледжу можуть продовжити навчання за скороченими термінами у Полтавському юридичному інституті

Під час навчання студенти проходять навчальні та виробничі практики.

Матеріально-технічна база колледжу – це сучасні навчальні аудиторії та лабораторії, бібліотека, актовий зал, конференц-зал, спортзал, буфет, їдальня. Поряд розташовані стадіон, футбольний майданчик зі штучним покриттям, майданчик з натуральним покриттям для гри в баскетбол та волейбол, бігові доріжки, бассейн.

Студентам коледжу забезпечують поселення у гуртожиток, на кожному поверсі якого розташовані житлові блоки, до складу яких входить передня, житлова кімната, туалетна та ванна кімнати, а також кухонний блок.

Заняття з фізичної культури – це відвідування футбольної, волейбольної, баскетбольної спортивних секцій, секції з аеробіки, атлетизму та плавання за вибором студентів.

Студенти Полтавського юридичного коледжу долучаються до традиційних спортивно-оздоровчих заходів, започаткованих Полтавським юридичним інститутом: “День здоров’я”, спартакіади, туристичні походи.

Особлива увага у коледжі приділяється естетичному вихованню: конкурси-огляди художньої самодіяльності, тематичні вечори, зустрічі з цікавими людьми, екскурсії до музеїв, відвідування виставок.

Адреса коледжу: 36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 14

Тел. (0532) 56-01-42