Заочний факультет №1

Декан 

Юрій Анатолійович Пономаренко 

Народився 7 липня 1975 р. у с-щі Краснокутськ Харківської обл. У червні 1998 р. закінчив Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», кандидат юридичних наук (2002), доцент (2003), заступник декана заочного факультету №1 (2009).

З 2014 р. – декан заочного факультету №1.

Тел. 704-92-26; 704-11-49

Заступник декана 

Олексій Юрійович Лялюк  

Народився 23 січня 1981 р. у м.Харків. У червні 2003 р. закінчив слідчо-криміналістичний факультет Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», кандидат юридичних наук (2007), доцент (2012), голова профспілкового комітету студентів (2007).

З 2014 – заступник декана заочного факультету №1.

Тел.704-89-09

Заочний факультет №1 має давню і славну історію. Факультет створено першим в Україні 1956 р., він є правонаступником Харківського філіалу Всесоюзного заочного юридичного інституту, який розпочав свою роботу з 1943 р. Першим директором цього філіалу з 1943 р. до 1949 р. була кандидат юридичних наук, доцент Ольга Миронівна Якуба. Філіал у 1949 р. реорганізовано у заочне відділення Харківського юридичного інституту, а згідно з Наказом № 721 Мінвузу СРСР від 10 вересня 1956 р. – у заочний факультет.

Значний внесок в організацію роботи на заочному факультеті й підготовку висококваліфікованих кадрів зробив перший декан заочного факультету М.П. Діденко, який працював на цій посаді з початку створення факультету більше 27 років. Пізніше деканами цього факультету були В.Л. Мусіяка, В.Ю. Богинський, В.П. Тихий, В.М. Глібко, І.B.Процюк. З 2014 р. заочний факультет №1 очолює кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права №1 Ю.А. Пономаренко. Відповідну організаційну та методичну роботу на факультеті проводять заступник декана кандидат юридичних наук, доцент кафедри державного будівництва О.Ю.Лялюк, диспетчери – Л.В. Дягілєва, С.О. Губанова та секретарі-друкарки – Є.О. Ансіна, В.В. Євдокименко, К.І. Наумова.

Для задоволення потреб держави у висококваліфікованих юристах факультет готує фахівців для органів місцевого самоврядування, Міністерства юстиції, прокуратури, МВС, СБУ, Міністерства оборони, інших державних органів, а також підприємств господарського комплексу України. Підготовка здійснюється за чотирма спеціалізаціями: державно-правовою, господарчо-правовою, слідчо-криміналістичною та судово-прокурорською.

На заочному факультеті № 1 запроваджено навчання із застосування дистанційних технологій, яке дозволяє студенту значно економити час на підготовку навчальних дисциплін та кошти на перебування під час сесій у м. Харкові.

На факультеті навчається близько 2 тис. студентів, а за роки його існування закінчили більше 27 тис. осіб, багато з яких займають високі посади в правоохоронних органах, органах влади та місцевого самоврядування. Щорічно факультет закінчують понад 500 студентів.