Заочний факультет

Декан 

Юрій Анатолійович Пономаренко 

Народився 7 липня 1975 р. у с-щі Краснокутськ Харківської обл. У червні 1998 р. закінчив Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», кандидат юридичних наук (2002), доцент (2003), заступник декана заочного факультету №1 (2009).

З 2014 р. – декан заочного факультету №1.

Тел. 704-92-26; 704-11-49

Заступник декана 

Олексій Юрійович Лялюк  

Народився 23 січня 1981 р. у м.Харків. У червні 2003 р. закінчив слідчо-криміналістичний факультет Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», кандидат юридичних наук (2007), доцент (2012), голова профспілкового комітету студентів (2007).

З 2014 – заступник декана заочного факультету №1.

Тел.704-89-09

Заочний факультет має давню і славну історію. Факультет створено першим в Україні 1956 р., він є правонаступником Харківського філіалу Всесоюзного заочного юридичного інституту, який розпочав свою роботу з 1943 р. Першим директором цього філіалу з 1943 р. до 1949 р. була кандидат юридичних наук, доцент Ольга Миронівна Якуба. Філіал у 1949 р. реорганізовано у заочне відділення Харківського юридичного інституту, а згідно з Наказом № 721 Мінвузу СРСР від 10 вересня 1956 р. – у заочний факультет.

Значний внесок в організацію роботи на заочному факультеті й підготовку висококваліфікованих кадрів зробив перший декан заочного факультету М.П. Діденко, який працював на цій посаді з початку створення факультету більше 27 років. Пізніше деканами цього факультету були В.Л. Мусіяка, В.Ю. Богинський, В.П. Тихий, М.В. Домашенко, В.М. Глібко, І.B.Процюк.

З 2020 р. заочний факультет, який утворений на базі реорганізованих заочного факультету №1 та заочного факультету №2, очолює кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права №1 Ю.А. Пономаренко. Відповідну організаційну та методичну роботу на факультеті проводять заступник декана кандидат юридичних наук, доцент кафедри державного будівництва О.Ю. Лялюк, диспетчери – С.О. Губанова, О.В. Шкурпатська та секретарі-друкарки – В.В. Євдокименко, І.В. Малаєва, А.І. Чумак.

Для задоволення потреб держави у висококваліфікованих юристах факультет готує фахівців для органів місцевого самоврядування, Міністерства юстиції, прокуратури, МВС, СБУ, Міністерства оборони, інших державних органів, а також підприємств господарського комплексу України. Підготовка здійснюється за ступенями «бакалавр» та «магістр».

На заочному факультеті запроваджено навчання із застосуванням дистанційних технологій, яке дозволяє студенту значно економити час на підготовку навчальних дисциплін та кошти на перебування під час сесій у м. Харкові. Крім того, заочний факультет здійснює підготовку іноземних громадян за заочною формою навчання.

На факультеті навчається близько 700 студентів, а за роки його існування закінчили більше 50 тис. осіб, багато з яких займають високі посади в правоохоронних органах, органах влади та місцевого самоврядування. Щорічно факультет закінчують понад 400 студентів.

e-mail: fzaochn@nlu.edu.ua