Студентське самоврядування

Положення про студентське самоврядування

Положення «Про вибори в органи студентського самоврядування, вибори виборних представників з числа студентів на вибори ректора, на Конференцію трудового колективу, до вченої ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого»

Положення про студентського омбудсмена Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

 

            Відповідно до частини першої статті 40 Закону України «Про вищу освіту» студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні закладом вищої освіти.

            Основними актами, які регулюють діяльність студентського самоврядування є Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положення «Про студентське самоврядування Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого», Положення «Про вибори в органи студентського самоврядування, вибори виборних представників з числа студентів на вибори ректора, на Конференцію трудового колективу, до Вченої Ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого».

            Студентське самоврядування є формою самоорганізації студентів, самостійною громадською діяльністю, механізмом представництва й відстоювання своїх прав і, найголовніше, можливістю самореалізації студента як відкритої, цілеспрямованої та освіченої особистості.

            Студентське самоврядування у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого створювалось у 2005 році у формі студентського Парламенту факультету підготовки кадрів для органів юстиції, що в подальшому розповсюдив свою діяльність на інші факультети, після чого і було сформовано загально академічне, а тепер вже, загально університетське студентське самоврядування.

            Впродовж довгих років на благо студентів працювали очільники студентського самоврядування:

           Федчишин Сергій Анатолійович – голова правління студентського самоврядування (2005-2007 рр.), кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного Університету ім. Ярослава Мудрого;

             Булгаков Артур Олександрович – голова правління студентського самоврядування (2007-2009 рр.), кандидат юридичних наук, асистент кафедри історії держави та права України та зарубіжних країн Національного юридичного Університету ім. Ярослава Мудрого;

             Казнодій Тарас – голова правління студентського самоврядування (2010-2012 рр.);

             Турчина Ольга Сергіївна – голова правління студентського самоврядування (2012-2014 рр.);

          Рудик Віталій Юрійович – голова правління студентського самоврядування (2014), голова студентського Сенату (2015-2016 рр.).

             Голови Центральної виборчої комісії студентів Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого:

             Настичук Аліна Віталіївна – голова ЦВК студентів (2015-2016 рр.);

            Гладких Богдан Васильович – голова ЦВК студентів (2016-2017 рр.).

            На сьогоднішній день студентське самоврядування університету об’єднує студентів 9 денних факультетів та інститутів, що реалізовують понад 40 різноманітних студентських проектів щороку.

            Основні завдання та функції студентського самоврядування закріплені у статті 40 вище зазначеного закону.  

            17 жовтня 2018 року відбулися вибори до органів студентського самоврядування та на деяких виборчих округах вибори представників з числа студентів до Вченої ради Університету.

            До студентського Сенату шляхом прямого таємного голосування було обрані:

            Черкашина А.В.- Інститут прокуратури кримінальної юстиції;

            Ляшенко Е.І. – Слідчо-криміналістичний інститут;

            Тюніна М.М. – Інститут підготовки кадрів для органів юстиції;

            Соловйову В.С. – Інститут підготовки кадрів для органів юстиції;

            Яцен Н.Г. – військово-юридичний факультет;

            Гуща Д.В. – військово-юридичний факультет;

            Щеглаков І.Є. – міжнародно-правовий факультет;

             Ковальов Н.С. – міжнародно-правовий факультет;

            Тверезовська К.С. – фінансово-правовий факультет;

            Гордієнко Д.Є. – фінансово-правовий факультет;

            Жижда Н.Р. – факультет адвокатури;

            Ільїн Я.С. – факультет адвокатури.

            19 жовтня 2018 року головою вищого виконавчого органу студентського самоврядування – студентського Сенату, та загалом головою студентського самоврядування Університету шляхом таємного голосування одноголосно було обрано Ільїна Ярослава Сергійовича.

            За поданням новобраного голови Сенату було сформовано корпус заступників та призначено секретаря:

          Жижда Микита  – заступник голови студентського самоврядування Університету;

          Черкашина Анна  – заступник голови студентського самоврядування Університету;

           Ляшенко Едуард  – заступник голови студентського самоврядування Університету;

            Тюнін Микола  –  заступник голови студентського самоврядування Університету;

            Соловйова Валентина – секретар Сенату.

14 грудня 2018 року на засіданні студентського Сенату НЮУ імені Ярослава Мудрого студентським омбудсменом призначено  Антона Олійника.

Контактна інформація: student.self-governing.nlu@ukr.net

 

Кошториси на фінансування видатків діяльності органів

студентського самоврядування