Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство (далі СНТ) Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (далі Університет) створено з метою забезпечення захисту прав та інтересів осіб, які навчаються в Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями. СНТ є частиною системи громадського самоврядування Університету.

Основною метою діяльності СНТ є забезпечення захисту прав та інтересів осіб, які навчаються Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

СНТ діє на принципах:

 • свободи наукової творчості;
 • добровільності, колегіальності, відкритості;
 • рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності СНТ.

Для досягнення поставленої мети СНТ виконує наступні функції:

 • приймає акти, що регламентує його організацію та діяльність;
 • проводить організаційні, наукові та освітні заходи;
 • популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
 • представляє інтереси студентів (курсантів, слухачів) перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
 • сприяє підвищенню якості наукових досліджень;
 • сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
 • сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
 • взаємодіє з Національною академією наук України, Національною академією правових наук України та іншими національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;
 • інші функції, передбачені законодавством.

Очолює Студентське наукове товариство асистент кафедри конституційного права України, кандидат юридичних наук Мохончук Богдан Сергійович (тел. +380663035507).

Заступник голови Студентського наукового товариства студент Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Соколенко Владислав (тел. +380990168935).

Секретар Студентського наукового товариства студент Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Миславський Інокентій (тел. +380675747229).

Прийом до складу Студентського наукового товариства здійснюється на підставі письмової заяви, поданої до 45 ауд. Центрального корпусу Університету, м. Харків, вул. Пушкінська 77.

Посилання у соціальних мережах:

Facebook: https://www.facebook.com/groups/nlu.science/

Telegram: https://t.me/nlu_science

Якщо вам до вподоби плідна та цікава інтелектуальна праця, чекаємо вас у наукових гуртках та Студентському науковому товаристві Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

План проведення наукових заходів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Звіт діяльності Студентського наукового товариства за 2012-2013 рр.

Звіт діяльності Студентського наукового товариства за 2013-2014 рр.

Звіт діяльності Студентського наукового товариства за 2014-2015 рр.

Звіт діяльності Студентського наукового товариства за 2015-2016 рр.

Звіт діяльності Студентського наукового товариства за 2016-2017 рр.

Звіт діяльності Студентського наукового товариства за 2017-2018 рр.

Звіт діяльності Студентського наукового товариства за 2018-2019 рр.