Студентське наукове товариство

 

Студентське наукове товариство є добровільним самоврядним неприбутковим формуванням, створеним на основі вільного волевиявлення студентів і молодих науковців Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Студентське наукове товариство Університету (СНТ) створено з метою широкого залучення до науково-дослідної роботи студентів всіх форм навчання. Воно функціонує як незалежне утворення, чия діяльність координується проректором з наукової роботи.

Студентське наукове товариство забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють у вищому навчальному закладі, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

Основною метою діяльності Студентського наукового товариства є: створення умов для виявлення і розвитку молодими правознавцями своїх науково-дослідних здібностей та інтересів, підтримка в їх реалізації, а також участі у виконанні науково-дослідних робіт, програм, що виконуються в університеті та інших спільних інтересів.

Для досягнення поставленої мети Студентське наукове товариство ставить перед собою такі завдання:

  • приріст і популяризація наукового знання;
  • створення умов для реалізації прав усіх членів Студентського наукового товариства;
  • залучення до роботи активних та зацікавлених у науково-дослідній діяльності студентів;
  • пошук та реалізація нових форм науково-дослідної діяльності;
  • реалізація грантових проектів;
  • стимулювання створення творчих колективів у процесі реалізації науково-дослідних інтересів у галузі права;
  • організація і проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
  • забезпечення інформаційної підтримки членів Студентського наукового товариства стосовно наукових і науково-дослідних заходів у галузі права;
  • участь у міжнародних, загальноукраїнських, регіональних та інших наукових проектах, конкурсах, конференціях тощо.

Очолює Студентське наукове товариство асистент кафедри конституційного права України, кандидат юридичних наук Мохончук Богдан Сергійович (тел. 066-303-55-07).

Секретар Студентського наукового товариства – студентка господарсько-правового факультету 4 курсу 7 групи Таряник Ірина  (тел. 097-495-19-98).

Відповідальний за організацію участі членів товариства у наукових та навчальних заходах – студент 2 курсу 1 групи  Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Миславський Інокентій (тел. 067-574-72-29).

Прийом у члени Студентського наукового товариства здійснюється на підставі письмової заяви, поданої до однієї з робочих груп товариства або до Ради Студентського наукового товариства.

Якщо вам до вподоби плідна та цікава інтелектуальна праця, чекаємо вас у наукових гуртках та Студенському науковому товаристві Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Контактна інформація: тел. +38-066-303-55-07.

План проведення наукових заходів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Звіт діяльності Студентського наукового товариства за 2012-2013 рр.

Звіт діяльності Студентського наукового товариства за 2013-2014 рр.

Звіт діяльності Студентського наукового товариства за 2014-2015 рр.

Звіт діяльності Студентського наукового товариства за 2015-2016 рр.

Звіт діяльності Студентського наукового товариства за 2016-2017 рр.

Звіт діяльності Студентського наукового товариства за 2017-2018 рр.