Спортивний клуб Університету

Історія та сьогодення спортивного клубу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Заснування та діяльність спортивного клубу

На початку ХХ ст. в багатьох закладах вищої освіти країни почали відкриватися перші спортивні секції та проводитись студентські спортивні змагання. В Харківському юридичному інституті з початку 40-х років була створена первинна фізкультурна організація студентів і співробітників – низова Рада колективу фізкультури Добровільного спортивного товариства «Наука» (Прим. − В 30-50-х роках ця громадська установа об’єднувала усі первинні організації вищих навчальних закладів і наукових установ). У післявоєнні роки зазначену Раду інституту очолювали, зазвичай, студенти, які мали певний спортивний досвід. Так, 1946 року керівництво організацією було доручено студентові Чемпіону УРСР, майстру спорту СРСР з боксу –  Юрію Лукашу, у 1947 році − Валентину Антипову, у 1952 р. − видатному радянському спортсмену, гросмейстеру з шашок Зіновію Цирику, тощо. Колектив фізичної культури разом з кафедрою фізичної культури проводив велику роботу з організації фізкультурно-оздоровчої й спортивно-масової роботи із студентством, підготовку громадських фізкультурних кадрів: громадських інструкторів зі спорту, суддів з різних видів спорту, фізкультурних організаторів (фізоргів) тощо.

Наприкінці 40-50-х років в Харківському юридичному інституті працювали секції зі спортивно-прикладного триборства (подолання смуги перешкод, гранатометання, стрільба), футболу, баскетболу, боксу, кульової стрільби, гандболу, художньої гімнастики, акробатики, легкої атлетики, настільного тенісу, шахів, шашок, фехтування, лижного спорту, важкої атлетики, водного поло, народного веслування, городків. Наприклад у 1950/1951 навчальному році в інституті здійснювали спортивно-масову роботу секції із 17 видів спорту, у яких займалося 965 студентів, що становило 69% від їх загальної чисельності. Найбільш масовими і популярними серед студентів і співробітників інституту (більше 50 фізкультурників) були спортивні секції із  шашок і шахів, кульової стрільби, волейболу й гімнастики. Керували секціями викладачі кафедри фізичної культури і студенті інституту. У 1952 році спортивно-масова робота зі студентами поповнилася новими спортивними секціями з автоспорту й боротьби класичної.

Студенти інституту брали активну участь у багатьох спортивних заходах і змаганнях, які проводили рада Добровільного спортивного товариства «Наука», районні, міський і обласний комітети фізичної культури. Наприклад, у 1950 році студенти Харківського юридичного інституту брали участь у 40 спортивно-масових заходах, серед яких: розіграш Кубка обласної ради ДСТ «Наука» з футболу (1 місце); фінал обласного профспілкового кросу (1 місце), фінал профспілкового кросу Кагановичського району (1 місце); розіграш Першості вишів м. Харкова з футболу в першій групі (2 місце); «Біг патрулів» (3 місце), Першість обласної ради ДСТ «Наука» (3 місце), Першість вишів із фехтування, боксу, городків, боротьби, шахів, лижних гонок, народного веслування, кульової стрільби, волейболу, ковзанів, традиційної легкоатлетичної естафети тощо. Крім спортивних змагань студенти інституту приймали участь у регіональних та загально університетських спортивних вечорах з показовими виступами провідних спортсменів інституту.

З 1957 року низовий колектив фізичної культури, а надалі – спортивний клуб Харківського юридичного інституту увійшов до складу новоствореного Добровільного спортивного товариства «Буревісник», яке об’єднувало студентів і професорсько-викладацький склад закладів вищої освіти. У 1960 році товариство провело Першу Спартакіаду закладів вищої освіти СРСР, де команда інституту з волейболу посіла I місце.

У 70-80-ті роки в Харківському юридичному інституті продовжують закладатися традиції розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень. Для студентів та співробітників працюють спортивні секції з баскетболу, боксу, боротьби (вільна, класична, «самбо», «дзюдо»), волейболу (жінки, чоловіки), легкої атлетики, лижних гонок, ручного м’яча (жінки, чоловіки), стрільби кульової, настільного тенісу, шашок, шахів, футболу, плавання, багатоборства ГПО. У спортивних секціях займалися студенті всіх курсів 4-12 годин на тиждень. Крім спортивного плавання в цей час працювала секція оздоровчого плавання для студентів, які не вміють плавати. Наприкінці кожного року до 20 студентів набували цих необхідних у житті вмінь та навичок і могли вільно триматися на воді.

У ті роки значна увага також приділялася збільшенню спортивно-масових та оздоровчих заходів серед студентів. Згідно із щорічними внутрішніми календарями, в той час проводилися наступні спортивні змагання: Спартакіади між факультетами «Першокурсник» та «Випускник»; Першість факультетів з 10 видів спорту; змагання з комплексу ГПО. Популярністю користувалися змагання між факультетами з волейболу, баскетболу, кульової стрільби, боротьби «самбо». Новим спортивним заходом було проведення «Тижня спорту» у середині жовтня: туристичні походи для студентів І курсу; загальноінститутський легкоатлетичний крос; настільний теніс; велосипедний пробіг тощо.

Збірні команди інституту завжди брали участь у Спартакіаді Добровільного спортивного товариства «Буревісник» серед студентів закладів вищої освіти, обласних, міських естафетах, у фіналах легкоатлетичних осінніх та весняних кросів, змаганнях республіканського рівня, товариських зустрічах юридичних закладів вищої освіти СРСР тощо. Так, у 80-ті роки збірні команди інституту змагалися на Спартакіаді облради «Буревіснику» з 22 видів спорту. Призерами міжвузівських змагань традиційно були команди борців та волейболістів. До складу команди інституту входили відомі спортсмени: член збірної команди України, майстер спорту СРСР з класичної боротьби І.Л.Дорохов, кандидат у майстри спорту з боксу  Г.І.Гасанов та член збірної команди Харківської області з боротьби дзюдо С. Султанахмедов.

1976 року на базі Харківського юридичного інституту проводилася матчева зустріч юридичних закладів вищої освіти і юридичних факультетів університетів СРСР. До міста з’їхалися команди з різних міст: Казань, Свердловськ (Єкатеринбург), Саратов, Іжевськ та ін. Програма заходу включала змагання з баскетболу, волейболу, боротьби «самбо», футболу тощо.

У 70-90-ті роки у Харківському юридичному інституті активізувалася робота щодо залучення до занять спортом та оздоровлення професорсько-викладацького складу та допоміжного персоналу. Традиційним стали Спартакіада «Здоров’я», спортивні змагання з шашок, шахів, стрільби, плавання, лижних гонок, легкоатлетичного кросу, настільного тенісу. Силами кафедри фізичної культури та спортивного клубу (голова спортивного клубу І. І. Єфіменко) постійно проводилися змагання з комплексу ГПО. Популярністю користувалися змагання з кульової стрільби. Кількість спортивно-масових та оздоровчих заходів постійно збільшувалася.

Першим спортсменом, котрий прославив інститут на весь СРСР був Зиновій Цирик (випускник 1954 р.) – перший у СРСР спортсмен, який удостоєний звання гросмейстера із шашок, шестиразовий чемпіон СРСР з російських шашок, заслужений тренер України, суддя всесоюзної категорії, володар численних рекордів і досягнень, спортивний журналіст, автор багатьох книг з теорії шашок.

Вагомий внесок до скарбниці спортивної слави інституту в 40-90-х роках зробили такі спортсмени-юристи, як чемпіон УРСР з волейболу, доктор юридичних наук В.В.Копейчиков (випускник 1948 р.), майстер спорту з кульової стрільби Ю.В.Столяров (випускник 1952 р.), чемпіон УРСР з баскетболу К.М.Прохорович (випускник 1954 р.), чемпіон УРСР з важкої атлетики А. А.Грінберг (випускник 1951 р.), капітан збірної команди інституту з волейболу 1960-1965 років В.Я.Тацій – Герой України, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого тощо.

У 1960-1990 роки в інституті на ряду зі спортивним клубом активно працював і комітет ДТСААФ, який курирував прикладні види спорту. З них найбільш плідно працювала секція кульової стрільби. Комітет ДТСААФ організовував змагання на першість інституту і готував збірну команду інституту для участі в Спартакіаді закладів вищої освіти.  У 1950 році кращим з кульової стрільби був студент Голик А. М. У наступні роки збірна команда інституту займала призові місця в Спартакіаді серед студентів закладів вищої освіти Харкова: 1957 рік – (3 місце), 1958 рік – (2 місце), 1960 рік – (1 місце), 1961 рік – (3 місце), 1965 рік – (3 місце), 1967 рік – (1 місце), 1976 рік – (3 місце). Багаторазовими призерами цих змагань були: С.А.Самарська, В.А.Зайцева, В.М.Короткевич, Н.А.Горлова, І.Н.Дульдиер, Г.П.Сердюк, Ю.М.Комаров, І.А.Перебийніс, які посідали призови місця у особистому та командному заліку.

В різні роки низовий колектив фізичної культури, а надалі  спортивний клуб інституту (університету) очолювали Ю.І.Пономарьов (1968 – 1970), А.М.Критов (1988 – 1989), О.І.Дяченко (1989 – 1994), В.М.Романенко (1994 – 1995), А.В. Янущик (1995 – 1998), Д.О.Петров (1998 – 2005), В.П. Скляренко(2005 – 2006).

Починаючи з вересня 2006 року і по теперішній час директором спортивного клубу університету є Микола Іванович Гоєнко – майстер спорту СРСР з легкої атлетики та військового триборства та майстер спорту України зі спортивного орієнтування, старший викладач кафедри фізичного виховання №1, чемпіон і призер України 2014-2018 рр. серед ветеранів з бігу на середні та довгі дистанції.

Спортивний клуб Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  — структурний підрозділ, який створено відповідно до Статуту університету.

Спортивний клуб разом з кафедрами фізичного виховання здійснює всебічну роботу з розвитку фізичної культури і спорту в університеті.

Основною метою діяльності спортивного клубу є створення найкращих умов для розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи серед студентів, професорсько-викладацького складу, співробітників університету та членів їх сімей.

Головними функціями спортивного клубу є: організація і проведення спартакіади університету серед факультетів та гуртожитків; організація в університеті секцій з окремих видів спорту і наданням їм допомоги в проведенні занять до змагань; організація і проведення змагань серед студентів та викладачів, присвячених знаменним датам; організація інформаційно-пропагандистської діяльності по залученню студентів, викладачів і співробітників університету до проведення активного дозвілля, до участі у  різних формах фізичної культури; координація діяльності спеціалізованих спортивних клубів університету.

Активний розвиток студентського спорту в університеті та створення спеціалізованих спортивних клубів почалось у  90-ті роки минулого століття при підтримці ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого В.Я.Тація та першого проректора В.В. Сташиса. На базі спортивних секцій, які тривалий час працювали на кафедрі фізичного виховання та спортсмени яких досягли значних успіхів на регіональних та Всеукраїнських змаганнях, створюються спортивні клуби: Волейбольний спортивний клуб «Юридична академія» (10 липня 1995); шаховий спортивний клуб «Юридична академія» (1жовтня 1996); плавально-спортивний клуб «Юридична академія (23 вересня 1997 р.); клуб спортивних видів боротьби «Юридична академія» (12 травня 1999 р.); клуб боксу та кікбоксингу «Юридична академія» (6 квітня 2000 р.); спортивний клуб «Олімпійських видів боротьби» (21 листопада 2012 р.). У 2018 році за підтримки ректорату в університеті відбулися установчі конференції з відкриття ще двох спортивних клубів та затверджені плани їх роботи. Одноголосно президентом спортивного клубу з настільного тенісу було обрано проректора з навчально-методичної роботи, заслуженого професора університету В.В. Комарова, а президентом спортивного клубу з баскетболу обрано віце-президента Національної Академії правових наук України, завідуючого кафедрою фінансового права М.П. Кучерявенко.

З нагоди відкриття спортивних клубів в університеті пройшли спортивні свята та масові заходи з настільного тенісу та баскетболу серед студентів і викладачів: Фестиваль, Кубок ректора серед студентів; відкрита командна Ліга університету, Кубок спортивного клубу серед викладачів і співробітників, першість серед випускників університету тощо.

На цей час спортивна робота в університеті проводиться спортивним клубом разом з кафедрами фізичного виховання протягом всього навчального року і здійснюється у різноманітних формах, які взаємозв’язані, доповнюють один одного і представляють собою загальний процес фізичного виховання студентів.

Одним із показників високого рівня розвитку фізичного виховання та спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого є здобуття  перемог та призових  місць  на обласних щорічних спортивних змаганнях «Спорт протягом життя» серед студентів закладів вищої освіти Харківської області. В 2018 – 2019 навчальному році від університету на цих змаганнях взяли участь 24 команди з різних видів спорту. Загально командне місце підраховувалось за виступами кращих 15 команд. За підсумками цієї Спартакіади Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, серед усіх ЗВО Харківської області, посів 3 загально командне місце. Переможцями та призерами в командному заліку за 2018 – 2019 н. р. стали:1 місце – збірні команди університету з волейболу (чоловіки), боротьби самбо, шахів; 2 місце – збірні команди університету з боротьби дзюдо, вільної боротьби, плавання; 3 місце – збірні команди університету зі спортивного орієнтування, з греко – римської боротьби, тхеквондо. До загально командного заліку також увійшли: 4 місце – збірні команди університету з тенісу, шашок, настільного тенісу, фехтування; 6 місце – легка атлетика.

Значним досягненням є здобуття Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого  3 загальнокомандного місця серед усіх закладів вищої освіти України за підсумками літньої універсіади України 2019. До загально командного заліку увійшли результати виступу студентів університету з плавання, настільного тенісу, боротьби дзюдо та легкої атлетики.

Велика увага приділяється підтримці соматичного (індивідуального) здоров’я викладачів та співробітників університету. З цією метою працюють  жіночий та чоловічий спортивні клуби, а також спортивно-оздоровчі секції з плавання, атлетичної гімнастики, оздоровчої гімнастики, чоловічого баскетболу, волейболу та пілатесу.

Крім 8 спортивних клубів в університеті працює велика кількість спортивних та спортивно-оздоровчих секцій, а саме: бадмінтону, гімнастичних та танцювальних видів спорту, спортивного орієнтування, чоловічого та жіночого  волейболу, бриджу, легкої атлетики, футболу, атлетичної гімнастики, боксу, файт – фітнесу, оздоровчого плавання, оздоровчої гімнастики, пілатесу, шашок, гандболу. В цих секціях займаються понад 1000 студентів та понад 250 викладачів університету.

Спортсмени університету приймають участь у змаганнях різного рівня:  Чемпіонатах світу та Європи, Всесвітніх Універсіадах, Чемпіонатах України і  Кубках України та ін.

Серед студентів, аспірантів та співробітників вузу – 6 зас­лужених майстрів спорту України, 5 міжнародних гросмейстерів з шахів, 2 міжнародних майстра з шахів, 9 майстрів спорту України міжна­родного класу, 34 майстри спорту України.    

Серед тренерського складу п’ять заслужених тренерів України: Е.А.Карницький та Б.В.Красов – тренери з боксу та кікбоксингу, В.І.Романцов – тренер з волейболу, М.Л.Бродський – тренер з шахів, П.Є.Єгоров – тренер з плавання.

За результатами участі в чемпіонатах України, Європи та Світу, студентських універсіадах і спартакіадах  у 2018/2019 навчальному році студенти та співробітники університету здобули 346 медаль (золотих − 151, срібних − 95, бронзових − 100), з них 184 нагороди отримано на обласних змаганнях, 129 − на всеукраїнських, 20 − на міжнародних , 13 − на чемпіонатах Європи та світу.

Трансляція змагань