Юрист у сфері трудових відносин

«Юрист у сфері трудових відносин» – це програма, що передбачає вивчення міжнародних стандартів і договорів у сфері праці, питань правового регулювання управління персоналом, захисту інформації та запобігання  корупції у сфері праці, засвоєння процедурно-процесуального механізму припинення трудових правовідносин та механізму застосування процесуального законодавства у вирішенні трудових спорів тощо. Цей курс спрямований на отримання студентами навичок із реалізації теоретичних знань з трудового права і законодавства про працю; аналізу правозастосовної практики; визначення ефективних способів захисту  прав і законних інтересів субєктів відносин у сфері праці; розв’язання індивідуальних і колективних трудових спорів; вміння вибудовувати ефективну правову позицію у конкретних справах  та ін.

Програма передбачає впродовж двох семестрів вивчення наступних предметів:

 1. Міжнародні стандарти і договори у сфері праці.
 2. Правове регулювання захисту інформації та запобігання корупції у сфері праці.
 3. Правове регулювання управління персоналом.
 4. Нетипові форми зайнятості: проблеми правового регулювання.
 5. Правове регулювання навчання працівників за рахунок роботодавця.
 6. Процедурно-процесуальний механізм припинення трудових правовідносин.
 7. Правовий механізм відповідальності у сфері праці.
 8. Правове регулювання організації охорони праці.
 9. Механізм застосування процесуального законодавства у вирішенні трудових спорів.

Ключові переваги програми:

 • здобуття слухачами новітніх знань у сфері трудового права та практики застосування законодавства про працю на основі кращого вітчизняного і міжнародного досвіду;
 • застосування сучасних методів навчання – тренінгів, розв’язання завдань-казусів, рольових та ділових ігор, майстер-класів, презентацій тощо;
 • набуття переваг при працевлаштуванні по закінченні університету, особистої конкурентоспроможності на ринку праці;
 • формування успішної кар’єри в юридичній сфері;
 • можливість участі у науково-практичних конференціях, семінарах інших науково-практичних заходах з питань розвитку законодавства у сфері праці, які проводяться в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, та опублікувати результати своїх досліджень у збірниках наукових праць.

Організаторами і викладачами програми «Юрист у сфері трудових відносин» є провідні фахівці кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, які мають досвід практичної роботи та консультування в юридичних компаніях та адвокатських бюро в Україні.

Наші можливості:

Слухачі отримують сертифікат Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, який підтверджує їх професійний рівень.

При вивченні програми студенти поєднують теоретичні знання з практичними тренінгами та майстер-класами від провідних фахівців у галузі трудового права.

Програма покликана підвищити кваліфікацію, рівень професійної культури студентів, надати можливість відчути інший стан юридичної захищеності, підвищити спроможність давати відсіч різним формам зловживання правом.

Юристи у сфері трудового права є дуже затребуваними фахівцями у сучасних умовах, а якщо вони володіють додатковими знаннями в трудо-правовій сфері, уміють застосовувати процесуальне законодавство при вирішенні трудових спорів, мають навички із захисту інформації та запобігання корупції у сфері праці, знаються на механізмі відповідальності у сфері праці, регулюванні організації охорони праці – то вони є безцінним інтелектуальним ресурсом, затребуваними фахівцями, конкурентоздатними на ринку праці.

Детальніша інформація за тел. (057) 704-92-15