Юрист у сфері запобігання та протидії корупції

Сертифікатна освітньо-професійна програма «Юрист у сфері запобігання та протидії корупції» спрямована на поглиблене вивчення студентами ІІ, III, IV курсу (бакалаврат) та V курсу (магістратура) денної форми навчання актуальних питань правового регулювання відносин у сфері запобігання корупції. Це дасть змогу студентам отримати знання в галузі антикорупційної діяльності, і як наслідок, надавати консалтингові послуги у сфері антикорупційної діяльності, вміння вибудовувати ефективну правову позицію при захисті інтересів юридичних та фізичних осіб в судах у справах про корупцію, розробляти антикорупційні програми для підприємств, установ, організацій, консультувати з питань електронного декларування, проводити антикорупційну експертизу нормативно-правових актів, виявляти, врегульовувати та запобігати конфлікту інтересів, виявляти та усувати корупційні ризики для бізнес репутації та ін.

«Юрист у сфері запобігання та протидії корупції» – унікальна сертифікатна програма, яка розрахована на надання знань та навичок щодо застосування антикорупційного законодавства, забезпечення запобігання корупції у публічній і приватній сферах, організації антикорупційного моніторингу та впровадження міжнародних стандартів запобігання корупції.

Випускники програми зможуть використовувати у своїй діяльності чинну національну нормативно-правову базу в галузі протидії корупції; забезпечувати документообіг у підрозділах протидії корупції (державного і приватного секторів) відповідно до вимог чинного законодавства України; створювати умови й підстави для забезпечення дотримання антикорупційного законодавства; адекватно реагувати на конфлікт інтересів; забезпечувати розгляд звернень громадян згідно з законодавством України; вміти заповнювати і контролювати правильність заповнення електронної декларації, надавати практичні консультації з цих питань; правильно тлумачити положення міжнародних договорів у сфері запобігання корупції; впроваджувати антикорупційний комплаєнс у діяльності юридичних осіб публічного та приватного права відповідно до положень міжнародного стандарту ISO 37001: «Антикорупційний менеджмент».

         Отримані знання можуть використовуватись у професійній діяльності:

  • юристів та менеджерів національних та міжнародних бізнес-корпорацій;
  • юристів банківських та фінансово-кредитних установ;
  • юристів державних та комунальних закладів;
  • юристів юридичних консалтингових компаній;
  • адвокатів при захисті інтересів юридичних та фізичних осіб в судах у справах про корупцію;
  • юристів аудиторських фірм (компаній);
  • уповноважених підрозділів підприємств, установ, організацій публічної і приватної сфери;
  • юристів спеціалізованих антикорупційних органів;
  • юристів міжнародних організацій та установ із запобігання корупції;
  • громадських активістів та журналістів під час реалізації антикорупційних ініціатив.

Пропонований курс надасть можливість отримати відповідну спеціалізацію, яку буду підтверджено видачею сертифікату за результатами навчання та наближує студентів до самостійної праці. Випускники програми матимуть конкурентні переваги у працевлаштуванні до антикорупційних підрозділів бізнес-структур та спеціалізованих антикорупційних органів.

Навчання в межах вказаної сертифікованої програми буде проводитися викладачами Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. До участі у програмі залучатимуться також юристи-практики.

Передбачається організація зручного графіку для працюючих слухачів.

Тривалість програми – 6 місяців

Вартість навчання – 3600 гривень

 Координатори програми:

Головкін Богдан Миколайович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Сметаніна Наталія Володимирівна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Прийом заявок відкрито. Для реєстрації, а також для отримання додаткової інформації з приводу участі звертайтесь за тел. +380679310379 (Сметаніна Наталія Володимирівна), електронною адресою nataliasmetanina667@gmail.com