Юрист у сфері місцевого самоврядування

segodnyaua

Процеси децентралізації та реформування, що мають місце в Україні, перетворюють органи місцевого самоврядування на основних суб’єктів публічного адміністрування в державі, від яких залежить розвиток підприємництва та промисловості, комунального господарства і земельних відносин, управління комунальною власністю та формування місцевих фінансів у регіонах, містах і селах України. Зміна та ускладнення реєстраційних та дозвільних процедур, формування центрів із надання адміністративних послуг, широка участь представників місцевих рад у судових процесах ставлять нові вимоги для юриста в муніципальному менеджменті.

Сертифікатна освітня професійна програма (СОПП) «Юрист у сфері місцевого самоврядування» є новим сучасним продуктом для набувачів освітніх послуг в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, метою якої є оволодіння професійними знаннями щодо організації правової роботи в місцевому самоврядуванні.

Організатор програми – кафедра державного будівництва Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

СОПП «Юрист у сфері місцевого самоврядування» дозволить слухачеві оволодіти спеціальними знаннями, навичками та вміннями у галузях:

  • організації юридичної служби та засад правової роботи в органах місцевого самоврядування;
  • розробки нормативних актів, їх правової експертизи та правил юридичної техніки в локальному нормотворенні;
  • юридичного супроводу місцевих фінансів;
  • правового забезпечення служби в органах місцевого самоврядування;
  • процедури надання адміністративних послуг.

СОПП «Юрист у сфері місцевого самоврядування» розрахована на студентів усіх форм навчання Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за освітнім ступенем «бакалавр» і «магістр», а також інших осіб, що атестовані за відповідними освітнім ступенем. За результатами навчання надаватиметься сертифікат Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Тривалість програми – 1 семестр.

Контакти: кафедра державного будівництва (ауд. 63)

Тел.: (057) 704-93-04