Юрист-правозахисник

Програма «Юрист-правозахисник» відкрита для студентів будь-якого курсу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та студентів усіх вишів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство», а також для практикуючих юристів.

Права людини як цінність та правовий стандарт сучасного суспільства й практично значуща категорія, забезпечена правовим захистом, − предмет вивчення.

До програми входить 9 тематичних блоків:

− юристи та правозахисна діяльність;

− теорія прав людини;

− універсальний каталог прав людини;

− права людини в європейській юриспруденції4

− Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та Європейський суд з прав людини як механізм захисту прав;

− зобов’язання держави в сфері прав людини;

− національні засоби захисту прав людини та особливості правозахисної діяльності в Україні;

− особливості утвердження прав людини та правозахисної діяльності у зарубіжних країнах;

− права людини в умовах конфліктів (цивільних та військових).

Теоретичні заняття охоплюють проблеми правозахисної діяльності, міжнародного, європейського й національного права у сфері прав людини.

Практичні заняття проходять у різних формах: семінари, колоквіуми, модельні судові засідання, круглі столи та дискусії.

Сучасні методи навчання дозволяють поділитися з студентами унікальними напрацюваннями в сфері прав людини, розглянути специфіку захисту прав людини на прикладах справ українських, зарубіжних та міжнародних судових установ, особливо Європейського суду з прав людини.

Випускники програми «Юрист-правозахисник» отримають конкуренті переваги у юридичній професії, актуальні та дорогоцінні знання, вміння й навички. Ця програма надзвичайно корисна для правознавців на початку їх професійного шляху.

Чекаємо на небайдужих, вмотивованих, талановитих студентів, які бажають дізнатися більше про права людини та правозахисну діяльність і можуть гідно оцінити вклад у своє майбутнє!

Контакты:

Кафедра теорії держави і права.

Тел.: (057) 704-92 72. E-mail: theory@nulau.edu.ua